Skip to content Skip to footer

Oppdatere e-postadresse via SMS

I dokumentasjonen under blir det antatt at organisasjonen har kodeordet ORG1 på 1938. Underkodeordet «EPOST» er satt opp med oppdatering av e-postadresse som funksjonalitet.

Funksjonalitet og begrensninger

Løysninga gjer det mogleg å endre e-postadressa til ein person i HyperSys. Løysninga kan brukast av alle som har registrert mobiltelefonnummer med unntak av superbrukarar som av hensyn til tryggleik ikkje kan bruke denne funksjonen.

Oppsett før bruk

Oppsett av SMS-kodeord

Før funksjonen kan brukast, må det settast opp eit kodeord for innkomande SMSar og eit underkodeord for oppdatering av e-postadresse. Les meir om SMS-konfigurasjon.

Oppsett av underkodeord til SMS
Oppsett av underkodeord til SMS

Bruk (SMS-meldinger)

Døme 1 – mobilnummer tilhøyrer person i systemet

Avsendar: (+47) 999 99 999
Mottakar: 1938
Melding: «ORG1 EPOST [email protected]»
Resultat: E-postadressa registrert på personen blir endra til det som står i tekstmeldinga.
Svarmelding: «Takk! E-postadressa di er oppdatert.»

Oppfølging

Alle SMS knytta til denne funksjonaliteten vil dukke opp i SMS-dialogen.

Det er ikkje lagt inn nokre innspel endå

Legg til innspel

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *