Skip to content Skip to footer

Oppdatere fødselsdato via SMS

I dokumentasjonen under blir det antatt at organisasjonen har kodeordet ORG1 på 1938. Underkodeordet «FODT» er satt opp med oppdatering av fødselsdato som funksjonalitet.

Funksjonalitet og begrensninger

Løysninga gjer det mogleg å endre registrert fødselsdato til ein person i HyperSys. Løysninga kan brukast av alle som har registrert mobiltelefonnummer med unntak av superbrukarar som av hensyn til tryggleik ikkje kan bruke denne funksjonen.

Merk at medlemskap blir ikkje påvirka av denne funksjonen.

Datoformat

Dato må skrivast på norsk skrivemåte (DD.MM.ÅÅÅÅ) eller internasjonal skrivemåte ÅÅÅÅ-MM-DD kor ÅÅÅÅ=år med fire siffer, MM=månad med to siffer og DD=dag med to siffer.

Oppsett før bruk

Oppsett av SMS-kodeord

Før funksjonen kan brukast, må det settast opp eit kodeord for innkomande SMSar og eit underkodeord for oppdatering av fødselsdato. Les meir om SMS-konfigurasjon.

Oppsett av underkodeord til SMS
Oppsett av underkodeord til SMS

Bruk (SMS-meldinger)

Døme 1 – mobilnummer tilhøyrer person i systemet

Avsendar: (+47) 999 99 999
Mottakar: 1938
Melding: «ORG1 FODT 09.10.1998»
Resultat: Fødselsdato blir satt til 9. oktober 1998.
Svarmelding: «Takk! Fødselsdatoen din ble satt til 09.10.1998»

Oppfølging

Alle SMS knytta til denne funksjonaliteten vil dukke opp i SMS-dialogen.

Det er ikkje lagt inn nokre innspel endå

Legg til innspel

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *