Skip to content Skip to footer

Administrer domener

Administrasjon av domener som kan brukes til å sende e-post fra HyperSys finner man på Administratorsiden -> Administrer domener. På denne siden får man en oversikt over alle domener som brukes for å sende e-post fra HyperSys, og hvilke oppsett disse domenene har på SPF og DKIM. Oversikten gjør det enklere å finne hvilke tekniske tiltak som er lurt å gjennomføre for at e-poster sendt fra domenet skal komme frem. Les mer om å forbedre e-posttreff.

Selve oppsettet av SPF og DKIM må gjøres av eier av domenet, og er ikke noe HyperSys har kontroll over, men på siden får man hjelp i prosessen med å sette opp virkemidler for at e-post sendt fra HyperSys skal komme frem.

Standard e-postadresse for deres HyperSys

Her finner dere e-postadressen som brukes som standard for e-postutsendinger fra deres HyperSys, og som er tilgjengelig for alle e-postutsendinger, og brukes når systemet sender e-post.

Verifiserte e-postdomener

Dette er en liste med domener som er lagt inn som avsenderdomene. Listen gir mulighet til å sjekke om SPF og DKIM er satt opp for domenene, og hjelp til oppsett dersom det ikke er satt opp SPF og/eller DKIM.

Slik ser det ut dersom SPF og DKIM er aktivert. Som tilgjengelig handling kan man sjekke om oppsettet fremdeles er riktig:

Dersom SPF og/eller DKIM ikke er aktivert markeres det med en rød X. Da får man valg om å starte verifisering/oppsett:

Start verifisering/oppsett

Når man trykker på knappen for verifisering dukker det opp et nytt vindu med informasjon om status og anbefalt oppsett dersom domenet ikke har aktivert SPF/DKIM. Ved å trykke på den blå knappen i vinduet vil systemet gjøre en ny sjekk for verifisering.

Fjern oppsettet

Denne knappen fjerner e-postadressen fra listen over verifiserte domener, og plasserer domenet i listen over ikke-verifiserte e-postdomener som er i bruk.

Ikke-verifiserte e-postdomener som er i bruk

Listen viser e-postdomener som brukes til utsending av e-post i HyperSys, men som ikke er verifisert. E-post fra denne listen vil oftere kunne havne i søppelpost hos mottaker. Disse domenene kan verifiseres dersom domeneeier gjør tekniske tiltak. Dersom man trykker på «Verifiser domenet» vil domenet flyttes til listen over verifiserte domener, og herfra kan man gjøre en sjekk på om det er satt opp SPF og DKIM, og få anbefalinger på hvordan dette bør gjøres dersom det ikke er satt opp.

Ikke-verifiserte e-postdomener som ikke kan verifiseres

Denne listen viser e-postdomener som kan sende e-post fra HyperSys og som er definert som delte domener, som ikke eies av deres organisasjon. Dette er typisk tjenester som eies av globale eller nasjonale selskap. Siden verifisering av domener krever spesifikke oppsett på selve domenet er det svært usannsynlig at din organisasjon i det hele tatt vil kunne få tak i rette tekniske person i selskapet som eier domenene her – og derfor vil en prosess for verifisering ikke kunne ferdigstilles.

E-post sendt fra disse domenene vil ha lavere leveranse-rate og lettere bli plassert i søppelpost-mapper. Dette er ikke noe HyperSys kan påvirke.

 
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *