Skip to content Skip to footer

Roller og verv

Dersom du ønsker å legge til eller endre en rolle i organisasjonen, gjør du det under «Vår organisasjon > Oppsett > Roller og verv». Der finner du «Ny rolletittel», der finner du et skjema som kan fylles ut for å opprette en ny rolle eller verv.

Bruk av rollen:

Her velger du om rollen skal brukes i organisasjoner og/eller i organer.
Dersom du huker av for bruk i organisasjoner vil rollen bli tilgjengelig for direkteverv på organisasjonsprofilen.

Videre velger du hvilken type rolle det skal være.
Valgene her er avgrenset i forhold til om du har huket av for bruk i organisasjoner eller organer.

Tittel:

Her skriver du inn tittel på rollen du skal lage.

Beskrivelse:

Her skriver du en kort beskrivelse av rollen.

Organisasjonstyper:

Dersom du har huket av for bruk i organisasjoner, får du opp valget om hvilke organisasjonstyper rollen skal være tilgjengelig for.
Valgene du får opp er basert på hvilke organisasjonstyper du har opprettet her.

Organtyper:

Dersom du har huket av for bruk i organer, får du opp valget om hvilke organtyper rollen skal være tilgjengelig for.
Valgene du får opp er basert på hvilke organtyper du har opprettet her.

Antall av rollen:

Dette er maksimalt antall personer som kan ha denne rollen i organisasjonen/organet.
Et styre har for eksempel kun én leder.

Sorteringsprioritet:

Dette er en verdi som bestemmer hvor i listen denne rollen skal havne, lavere verdi gjør at rollen havner høyere.
Eksempel på prioriteringer kan være:
0: Styreleder
1: Nestleder
2: Styremedlem
3: Varamedlem

Primærrolle:

Dette valget sier om rollen skal være en primærrolle eller tilleggsrolle.
En person kan ikke ha flere enn én primærrolle i et organ eller i en organisasjon.
Eksempler på roller som burde settes som primærroller er Styreleder og Daglig leder.

Tilgangskontroll:

Dette valget sier om rollen skal ha tilgang til å opprette og endre innstillinger.
Dersom man huker av for dette, kan man spesifisere nærmere hvilke tilganger rollen skal ha under.

Rettigheter:

Her kan man spesifisere hvilke tilganger personer som innehar denne rollen skal ha.
De fleste valgene har flere grader av tilgang, mens noen kun er av eller på.
Tilganger rangeres fra minst på venstre side, til mest på høyre side.

Søk
 • Medlemmer: Rollen har tilgang til å søke opp alle som er medlemmer i organisasjonen.
 • Aktive brukere: Rollen har tilgang til å søke opp alle som er tilknyttet organisasjonen, selv om de ikke er medlemmer.
Arrangementer
 • Ingen tilgang: Rollen har tilgang å se på Dashboardet sitt.
 • Lesetilgang: Rollen har tilgang til å se på Dashboardet sitt og se arrangementer i leddet rollen er satt på.
 • Redigeringstilgang: Rollen har tilgang til å se og opprette arrangementer.
 • Fjerningstilgang: Rollen har full tilgang til å se, opprette og konfigurere arrangementer.
Årsrapporter
 • Ingen tilgang: Rollen har ikke tilgang til å se på, eller endre årsrapporter
 • Lesetilgang: Rollen har kun tilgang til å lese årsrapporter, men ikke gjøre endringer.
 • Redigeringstilgang: Rollen har tilgang til å gjøre endringer i årsrapporter, men ikke slette de.
 • Fjerningstilgang: Rollen har full tilgang til å lese, gjøre endringer og slette årsrapporter.
Nedlasting av medlemsliste
 • Ingenting: Rollen kan ikke laste ned medlemsliste.
 • Kun ikke-begrensede kolonner: Rollen får ikke laste ned begrensede kolonner.
 • Alt: Rollen kan laste ned medlemsliste, også begrensede kolonner.
Se begrensede kolonner i medlemslisten
 • Nei: Kan ikke se kolonner som er satt til begrenset
 • Ja: Kan se alle kolonner
Medlemskapsoppsett
 • Ingen tilgang: Rollen har ikke tilgang til å se på, eller endre medlemskapsoppsettet.
 • Lesetilgang: Rollen har kun tilgang til å se medlemskapsoppsettet, men ikke gjøre endringer.
 • Redigeringstilgang: Rollen har tilgang til å gjøre endringer i medlemskapsoppsettet, men ikke slette noe.
 • Slett tilgang: Rollen har full tilgang til å lese, gjøre endringer og slette ting i medlemskapsoppsettet.
Se historiske data
 • Nei: Rollen har ikke tilgang til å se gamle data (Som f.eks medlemslister for tidligere år)
 • Ja: Rollen har full tilgang til å se gamle data.
Håndtere medlemsinformasjon
 • Ingen tilgang: Rollen har ikke tilgang til å se på, eller endre medlemsinformasjon.
 • Lesetilgang: Rollen har kun tilgang til å se medlemsinformasjon, men ikke gjøre endringer.
 • Redigeringstilgang: Rollen har tilgang til å gjøre endringer i medlemsinformasjonen, men ikke slette noe.
 • Slett tilgang: Rollen har full tilgang til å lese, gjøre endringer og slette ting i medlemsinformasjonen.
Økonomi
 • Ingen tilgang: Rollen kan ikke se økonomiske bevegelser og faktura for medlemmer.
 • Lesetilgang: Rollen kan se reskontro og faktura, og kan sende faktura på e-post.
 • Redigeringstilgang: Rollen kan gjøre endringer i reskontro, oppdatere, og kreditere faktura.
 • Slett tilgang: Rollen har full tilgang.
Organisasjonsøkonomi
 • Ingen tilgang: Rollen har ikke tilgang til økonomi-modulen.
 • Lesetilgang: Rollen har kun tilgang til å se på økonomi-modulen, men ikke gjøre endringer.
 • Redigeringstilgang: Rollen har tilgang til å gjøre endringer i økonomi-modulen, men ikke slette noe.
 • Slett tilgang: Rollen har full tilgang til å lese, gjøre endringer og slette ting i økonomi-modulen.
Roller og verv
 • Ingen tilgang: Rollen har ikke tilgang til å se på, eller endre oppsett av roller og verv.
 • Lesetilgang: Rollen har kun tilgang til å se på oppsett av roller og verv, men ikke gjøre endringer.
 • Redigeringstilgang: Rollen har tilgang til å gjøre endringer i oppsett av roller og verv, men ikke slette noe.
 • Slett tilgang: Rollen har full tilgang til å lese, gjøre endringer og slette ting i oppsett av roller og verv.
Organisasjonsinformasjon
 • Ingen tilgang: Rollen har ikke tilgang til å se på, eller endre organisasjonsinformasjonen.
 • Lesetilgang: Rollen har kun tilgang til å se på organisasjonsinformasjonen, men ikke gjøre endringer.
 • Redigeringstilgang: Rollen har tilgang til å gjøre endringer i organisasjonsinformasjonen, men ikke slette noe.
 • Slett tilgang: Rollen har full tilgang til å lese, gjøre endringer og slette ting i organisasjonsinformasjonen.
Kan sende brevpost
 • Ingen tilgang: Rollen har ikke tilgang til å sende brevpost fra HyperSys i organisasjonens navn.
 • Har tilgang: Rollen har tilgang til å sende brevpost fra HyperSys i organisasjonens navn.
Kan sende e-post
 • Ingen tilgang: Rollen har ikke tilgang til å sende e-post fra HyperSys i organisasjonens navn.
 • Har tilgang: Rollen har tilgang til å sende e-post fra HyperSys i organisasjonens navn.
Kan sende SMS
 • Ingen tilgang: Rollen har ikke tilgang til å sende SMS fra HyperSys i organisasjonens navn.
 • Har tilgang: Rollen har tilgang til å sende SMS fra HyperSys i organisasjonens navn.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *