Skip to content Skip to footer

Om e-post-sending

E-post er blant det eldste formene for kommunikasjon over Internett, og er også den kommunikasjonsformen som de fleste er kjent med. Det er litt forskjell på e-poster som sendes fra sentrale datasystemer (slik som HyperSys) og e-poster som er sendt «personlig», for eksempel gjennom Gmail eller Outlook. Dette påvirker blant annet ting som om e-poster blir filtrert som søppelpost og hvilken avsenderadresse man kan bruke.

I denne artikkelen har vi skrevet litt om hvordan e-post blir håndtert på Internett, og hva som er bakgrunnen for noen av funksjonene og begrensningene i HyperSys.

Søppelpost

«Søppelpost», også kalt «spam», er et samlebegrep som brukes om uønsket e-post. De vanligste formene for søppelpost er reklame og svindel, og mange svindlere forsøker å utgi seg for å være tjenester (f.eks. banker eller medlemssystemer) som mottakeren kjenner igjen.

Når mottakeren kjenner igjen avsenderen, eller innholdet i e-posten ser kjent ut, er det større sjanse for at de stoler på innholdet. Dette brukes ofte av svindlere som forsøker å utgi seg for å være en tjeneste som brukeren stoler på slik at de følger lenker i e-postene eller gir fra seg personlig informasjon.

E-postsystemer vil automatisk filtrere ut suspekt e-post slik at sjansen for at brukeren blir svindlet blir redusert.

Avsenderadresse

Avsenderadresse på e-post fungerer omtrent likt som avsenderadresse på vanlig brevpost — den som sender brevet kan skrive på hvilken som helst avsender. Derfor brukes systemer slik som SPF og DKIM for å sjekke at avsenderen er riktig. Det skilles også mellom «avsenderadresse» og «svar-til-adresse».

Avsenderadressen blir som regel sjekket, og kan føre til at e-posten regnes som søppelpost, mens det ikke er noen begrensning på svar-til-adresse. Når et medlem forsøker å svare på en e-post så vil svar-til-adressen bli brukt.

HyperSys har begrenset hvilke adresser man kan bruke som avsenderadresse, for å unngå at man sender e-post som blir tolket som søppelpost. For å velge en avsenderadresse så må domenet (teksten til høyre for krøllalfaen) være verifisert, slik at HyperSys kan bekrefte ovenfor mottakeren at avsenderen er gyldig. E-post som er sendt fra et domene som ikke er verifisert vil i de aller fleste tilfeller bli tolket som søppelpost, eller bare bli avvist uten å komme frem til innboksen en gang.

Historikk

I de første årene til e-post fantes det ikke søppelpost, og e-post ble stort sett brukt til personlig kommunikasjon og e-postlister. Utover 2000-tallet ble det mer og mer vanlig å oppleve at man fikk e-post som man ikke hadde bedt om i forkant. Både markedsføring og svindel på e-post ble mer og mer vanlig, og det dukket opp flere forskjellige systemer for å bekjempe dette.

De siste årene har vi merket at det stilles stadig større krav til e-post som sendes fra HyperSys, og det er nå veldig stor sjanse for at e-post som ikke er verifisert med SPF og DKIM blir tolket som søppelpost eller blir blankt avvist av mottaker-tjenesten.

Sortering hos mottaker

Systemene for å bekjempe søppelpost har i dag blitt ganske avanserte og bruker informasjon fra mange forskjellige kilder for å skille mellom ønsket og uønsket e-post. Sorteringen av søppelpost, eller om en e-post skal bli helt avvist, styres kun av systemet som mottar e-posten og ikke av avsenderen.

Mange av systemene bruker forskjellige kriterier for skille mellom ønsket e-post og søppelpost, og derfor kan man oppleve forskjeller for eksempel mellom Gmail og Outlook, som er blant de største leverandørene for e-post-mottak i dag.

Eksempel på kriterier som brukes for å sortere ut søppelpost:

  • SPF og DKIM: Systemer som sjekker om tjenesten som er oppgitt som avsender er gyldig
  • Egne lister (pålitlige/upålitlige avsendere): Systemet som tar i mot en e-post har gjerne interne lister på avsendere som sender mye uønsket e-post, og avsendere på slike lister vil som regel bli sortert som søppelpost automatisk.
    • Om medlemmer opplever at e-post fra en organisasjon ofte kommer til søppelpost kan de legge til organisasjonen som kontakt i e-postsystemet sitt, som vil motvirke slike lister
  • Likt innhold: Store tjenester som Gmail og Outlook vil ofte lagre «mønsteret» i e-poster, og om de mottar mange e-poster som ser helt like ut vil det gjerne øke sjansene for at e-posten tolkes som søppelpost
  • TLS (sikker overføring): Gmail har de siste årene vist en hengelås i e-poster som blir mottatt, som viser om e-posten har blitt sendt på en sikker måte. TLS er en teknikk som brukes for å kryptere e-posten under overføring, som fører til at den ikke kan leses mellom avsender og mottakeren. E-poster som ikke er sendt sikkert vil vises med rød hengelås i Gmail.
  • S/MIME (sikkert innhold): Dette er kryptering av innholdet i e-posten, og ikke bare under sending. Dette er ganske mye mer avansert enn kryptering under sending, og avhenger av at systemet som tar i mot e-posten støtter funksjonen. E-poster som er kryptert med S/MIME kan kun leses av mottakeren, og vil vises med grønn hengelås i Gmail.

Videre lesning

Vi anbefaler å lese artiklene våre om hvordan man kan forbedre e-post-treff i HyperSys, og gjennomføre oppsett av SPF og DKIM for de domenene man ønsker å bruke som avsendere.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *