Skip to content Skip to footer

Oppdatere adresse via SMS

I dokumentasjonen under blir det antatt at organisasjonen har kodeordet ORG1 på 2030. Underkodeordet «ADRESSE» er satt opp med oppdatering av adresse som funksjonalitet.

Funksjonalitet og begrensninger

Løysninga gjer det mogleg å endre fysisk adresse til ein person i HyperSys. Løysninga kan brukast av alle som har registrert mobiltelefonnummer med unntak av superbrukarar som av hensyn til tryggleik ikkje kan bruke denne funksjonen.

Merk at dersom organisasjonen har automatisk tilordning av medlemskap i lokallag baert på geografisk lokasjon aktiv, vil endring av adresse via SMS medføyre eventuell flytting til nytt lokallag.

Avgrensing

Denne funksjonen kan berre brukast til oppdatering av norske postadresser.

Oppsett før bruk

Oppsett av SMS-kodeord

Før funksjonen kan brukast, må det settast opp eit kodeord for innkomande SMSar og eit underkodeord for oppdatering av adresse. Les meir om SMS-konfigurasjon.

Oppsett av underkodeord til SMS
Oppsett av underkodeord til SMS

Bruk (SMS-meldinger)

Døme 1 – mobilnummer tilhøyrer person i systemet

Avsendar: (+47) 999 99 999
Mottakar: 2030
Melding: «ORG1 ADRESSE Gåsevegen 32 3224 Sandefjord»

Resultat:

  1. Gateadresse blir satt til «Gåsevegen 32»
  2. Postnummer blir satt til 3224. Teksten etter postnummer blir sett bort frå.
  3. Dersom ny adresse medføyrer at personen skal vere medlem i eit anna lokallag, vil personen bli flytta.

Svarmelding: «Takk! Din adresse har blitt satt til Gåsevegen 32, 3224 Sandefjord»

Oppfølging

Alle SMS knytta til denne funksjonaliteten vil dukke opp i SMS-dialogen.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *