Skip to content Skip to footer

Opprett støtteordning

Opprette støtteordninggruppe

Før støtteordninger (f.eks. «Frifond 2020») kan opprettes, må det lagres en støtteordninggruppe. Dersom du har en støtteordninggruppe fra før av kan du hoppe over dette steget. En støtteordninggruppe er en samling av flere støtteordninger, for å kunne kjøre statistikk og sammenligne ulike år. Dette gjøres ved å klikke på  og Legg til ny støtteordningsgruppe.

Eksempler på støtteordninggrupper:

  • Frifond
  • Oslostøtta
  • Momskompensasjon

Opprette støtteordning

Etter at en støtteordninggruppe er oppretta (eller om det finnes fra før av) kan en støtteordning opprettes ved å trykke på og velge relevant støtteordninggruppe.

Søknadbasert eller direkte tildeling

En støtteordning kan være basert på søknader eller direkte tildeling. Søknadbaserte støtteordninger er typisk prosjektstøtte-baserte støtteordninger.

Detaljert oppsett av støtteordning

En støtteordning som er oppretta vil i utgangspunktet ha grunnleggende oppsett gjort, og ytterligere oppsett anbefales før støtteordninga brukes.

Akseptskjema

Akseptskjema er et dokument som organisasjonen signerer på for å utløse utbetaling av støtte. Før tildeling kan gjøres, må en mal for akseptskjema legges inn.

Les videre

Etter at støtteordning er oppretta, er det mulig å tildele støtte.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *