Skip to content Skip to footer

Signering av akseptskjema

Dette steget skal gjøres av organisasjoner som har mottatt støtte fra sentralt. Denne sida tar utgangspunkt i at tildeling er gjort og at organisasjonen har en tildeling med status «Venter på signaturer». Det forventes også at mal for akseptskjema er oppretta.

Når en organisasjon får tildelt støtte opprettes det et akseptskjema som mottaker av støtta må signere. Samtidig som akseptskjemaet signeres velger organisasjonen hvilken konto støtta skal betales ut til. Signeringsprosessen er lik som for årsrapport.

Oversikt over tildelinger til laget

Fra menyvalget Økonomi→Støtteordninger får den tillitsvalgte oversikt over tildelinger som er gjort. Dersom det er søkt om midler, men ikke fått tildeling enda, vil dette også vises.

Utfylling av akseptskjema

Under selve tildelinga vises akseptskjema samt valg av kontonummer for tildeling.

  • 1. Valg av bankkonto for utbetaling. Dersom kontonummeret som det ønskes betalt ut til ikke vises her, må dette først legges inn før akseptskjemaet kan signeres.
  • 2. Verifisering. Før akseptskjema kan signeres, må det verifiseres at personen som er innlogget faktisk er rett person, et sikkerhetskrav for å hindre at tapt passord kan føre til utbetaling til fremmed konto. Ved verifisering sendes en seks-sifret kode som har gyldighet på opp til en time, avhengig av hvert system sitt oppsett.

Signering bruker SMS-kode for verifisering. En seks-sifret kode sendes til telefonnummeret registrert på profilen til personen som er logget inn.

  • 3. Signering. Etter at en person er verifisert, kan man i en time signere på et dokument. Det er viktig å merke seg at selv om man har tastet inn verifiseringskoden så må man fortsatt endelig bekrefte at kontonummer stemmer og at utbetaling skal skje. Det er først når denne knappen trykkes på at dokumentet regnes som signert.

Regler for signatur kan variere fra organisasjon til organisasjon. Standardoppsett (som gjelder med mindre det er gjort tilpassinger) er at styreleder eller to styremedlemmer som sitter i et aktivt styre kan signere. Det forventes at disse rollene har tilgang til å håndtere økonomi for lokallaget.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *