Skip to content Skip to footer

Tildeling av støtte

For tildeling av støtte, trenger du først å opprette en støtteordning. Det antas på denne sida at en støtteordning er oppretta, og at du er inne på denne støtteordninga.

HyperSys støtter to typer tildelinger; med og uten søknad. Dersom organisajonen tildeler penger basert på en definert formel eller flat sum per organisasjon, bør funksjonen tildel uten søknad brukes. Motsatt, dersom hver enkelt organisasjon skal søke om penger (f.eks. prosjektstøtte), bør tildeling basert på søknad brukes.

Tildeling av støtte uten søknad

1. Velg å tildele støtte

For å tildele støtte uten søknad, klikk på over og til høyre for lista over søknader. Velg deretter menyvalget Tildel støtte direkte. Etter å ha gjort dette må det velges en meldingsmal. Dette er teksten som brukes for å varsle om tildelinga.

2. Gjør utvalg av organisasjoner som skal motte støtte (last opp fil)

Tildeling skjer ved å laste opp et regneark med alle tildelinger som skal gjøres (senere vil det komme en versjon som ikke baserer seg på opplasting). Denne fila må være bygd opp med kolonnene spesifisert under. Navnene som beskrevet må være inkludert på linje en i fila.

KolonnenavnBeskrivelseEksempelPåkrevd?
IdAktørnummeret til organisasjonen som skal motta støtte43Ja
SumSummen organisasjonen skal motta, i hele kroner4300Ja

Oversikt over aktørnummer

Mange velge å basere seg på organisasjonslista for å lage denne fila. Vi anbefaler å gå inn på lista over Underorganisasjoner og laste ned et regneark med liste over organisasjonene. Her kan også antall medlemmer og annet som brukes for å beregne støttesum tas med.

3. Se over og bekreft

Når fila er lasta opp, vil liste over det som er tolket fra fila bli vist, med tittelen Se over og bekreft mottakere. I denne lista vises organisasjonsnavn og tildelt beløp. Merk at fram til dette punktet er ikke noe lagra i databasen så dersom du ser noe som er feil kan du gå ett steg tilbake og fortsette fra der.

Tildeling vil bli oppretta ved å trykke på knappen Tildel støtte.

Når tildeling er gjort vil HyperSys varsle alle mottakerorganisasjonene. Dersom organisasjonen har definert en e-postadresse vil denne bli brukt og hvis ikke sendes e-post til hele styret som er aktivt.

Tildeling av støtte basert på søknad

Denne funksjonaliteten er under uttesting hos noen organisasjoner. Ta kontakt med brukerstøtte for eventuelt å ta del i denne testrunden.

Les videre

Etter at tildeling er gjort kan mottaker signere på akseptskjema.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *