Skip to content Skip to footer

Kan man angre sammenslåing?

Det er p.t. ikke mulig å reversere/angre en sammenslåing. Det er mulig for teknikere å gjøre dette, men merk at dette regnes som utenfor normal brukerstøtte og kan bli fakturert.