Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Årsrapport-innkreving meldingsmal

Ved innkreving av årsrapport vil det bli sendt e-post til heile styret i laga som det krevast inn årsrapport frå (sittande styre og, dersom ulikt, styret som var registrert per 31. desember året årsrapporten gjeld for).

Vi anbefaler å lage ein årsrapport-meldingsmal som er tydeleg med tidsfrist og kontaktpunkt ved problem.

områdeflettefelt-kodedøme
Organisasjon (kravd årsrapport frå){{organisation}}Org1 Ålesund
Lenke til skjemautfylling{{report_request.handin_link}}https://…
Frist for innlevering{{report_request.handin_deadline_strftime}}02.05.2020
År rapporten gjeld for{{year}}2019
Organisasjon (som krev inn årsrapporten){{primary_organisation}}Org1 Nasjonalt
Organisasjon (som krev inn årsrapporten), e-post{{primary_organisation.email}}[email protected]
Organisasjon (som krev inn årsrapporten), telefon{{primary_organisation.phone_simple}}22993740

Forslag til meldingstekst

Hei, du mottar denne eposten fordi du sitter i styret til {{organisation.name}}.

Lokallaget må levere årsrapport for året {{year}}. Årsrapporten brukes for å vise at dere kan regnes som støtteberettiget lokallag i {{primary_organisation}}, og dermed kunne motta statsstøtte m.m. Vi bruker også årsarapporten som en rapport på støtten dere mottok i fjor, dersom dere mottok noen.

Årsrapporten er også viktig for å verifisere hvem som sitter i styret, hvordan driften deres har vært og mer. Dersom laget ikke er aktiv lenger og dermed ikke skal levere årsrapport ber vi om at dere gir skriftlig beskjed om det.

For å levere årsrapport kan du gå på {{report_request.handin_link}}.
Fristen for å levere årsrapporten er {{report_request.handin_deadline_strftime}}.

Har du spørsmål, kan du kontakte oss på {{primary_organisation.email}} eller nå oss på telefon {{primary_organisation.phone_simple}}.

Med vennlig hilsen,
{{primary_organisation}}
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *