Skip to content Skip to footer

Overstyring av bruker

Overstyring er kun tilgjengelig for superbrukere.

Overstyring er når du ser HyperSys slik det aktuelle medlemmet ser det. Det kan være nyttig å overstyre en bruker for å for eksempel sjekke at personen har riktige tilganger.

For å overstyre, må du inn på brukerprofilen til det aktuelle medlemmet. Profilen kan du finne ved å søke opp brukeren i søkefeltet, eller lete den opp i medlemslisten.

Ved å klikke på knappen for overstyring (!) vil du altså kunne se HyperSys som om du skulle vært den brukeren.
En rød statuslinje vil da vises på toppen slik at du vet om du er i overstyringsmodus eller ikke.

Når du er ferdig med å overstyre, kan du trykke på statuslinjen for å gå tilbake til din vanlige bruker.

Overstyringsmodus skal kun brukes som del av assistanse og feilsøking. Du skal aldri bruke denne modusen til å omgå begrensninger i systemet.

Alle handlinger du gjør er aktive og vil se ut som de er gjort av den overstyrte brukeren.
Merk at alle handlinger loggføres og det vil synes i loggen at du har overstyrt brukeren.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *