Skip to content Skip to footer

Overstyring av bruker

Overstyring er kun tilgjengelig for superbrukere.

Overstyringsmodus skal kun brukes som del av assistanse og feilsøking. Du skal aldri bruke denne modusen til å omgå begrensninger i systemet.

Alle handlinger du gjør er aktive og vil se ut som de er gjort av den overstyrte brukeren.
Merk at alle handlinger loggføres og det vil synes i loggen at du har overstyrt brukeren.

Overstyringsmodus lar deg se HyperSys mer eller mindre slik det aktuelle medlemmet ser det. Det kan være nyttig å overstyre en bruker for å for eksempel sjekke at personen har riktige tilganger. Riktignok er det noen funksjoner som f.eks. Årsrapportering hvor det vil være vanskelig å få et reelt bilde fordi det en del kontroller knyttet til denne og andre moduler.

Dersom du vil overstyre som en bruker må først gå til dette medlemmets brukerprofil. Når du er kommet dit trykker du på knappen for overstyring (!) og du vil da kunne se hvordan HyperSys ser ut for dette medlemmet. En rød statuslinje vil da vises på toppen slik at du vet om du er i overstyringsmodus eller ikke. Dersom du blir værende i overstyringsmodus lenge vil du også kunne få en dialogboks på skjermen din som forteller deg at dersom du ikke foretar deg noe innen noen minutter blir overstyringsmodus automatisk avsluttet, det er en sikkerhetsfunksjon for å hindre uønskede situasjoner.

Når du er ferdig med å overstyre, kan du trykke på statuslinjen for å gå tilbake til din vanlige bruker.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *