Skip to content Skip to footer

Endringsmelding til Brønnøysundregistrene

Denne løsningen kan brukes til å sende inn endringsmelding til Brønnøysundregistrene, eller nyregistrering av organisasjoner.
For detaljert informasjon om nyregistrering i Brønnøysundregistere kan du leser mer her.

Du kan sende inn endringsmelding til Brønnøysundregisrene direkte fra HyperSys, uten å logge inn i altinn! Å sende endringmelding til Brønnøysundregisterene er å oppdatere organisasjonsinformasjon i Hypersys som sendes videre til Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.

Oppdatere informasjon

Organisasjonsprofil: Nederst på Informasjon lagret i Brønnøysundregistrene trykk på Oppdater.
Meny: Vår organisasjon → Endringsmelding til Brønnøysund

Du vil få to valg:
Med valget Registrer i Frivillighetsregisteret/Registrer i Frivillighetsregisteret og oppdater informasjon i Enhetsregisteret vil du få knappen 
Ved oppdatering av info bare til Enhetsregisteret vil du få dette beskjed:

Ny endringsmelding

I endringsmelding er det mulighet å hente informasjon fra Hypersys, bruke samme data som er fra Brønnøysundregistrene eller legge til ny informasjon.
Utfylling kan lagres i mellomtiden med knappen  som finnes øverst og nederst på skjemaet.
Om noe er uklart, skal juridiske spørsmål stilles til Brønnøysundregistrene.
Dersom dere kommer over feil informasjon som ligger i Hypersys, kan dere endre det på organisasjonsprofil. Det vil komme rød varselvindu hvor du kan lagre skjemaet og fortsette i organisasjonsprofil.

Endringsmelding trenger at minst en i styret skal signere endringsmelding. Når nødvendig informasjon er lagt til, vil  lyse nederst.

Videre skal dere legge til vedtekt og protokoll fra årsmøte som vedlegg i PDF-format på steg 2. De er påkrevde dokumenter som skal sendes til BRREG. Det er mulig å legge til flere vedlegg som har ikke blitt sendt fra før.

Etterpå må endringsmeldingen kontrolles som sjekker informasjon i Hypersys og hos Brønnøysundregistrene. Det vil komme beskjed om noen av feltene i skjemautfylling er ikke godkjent og/eller mangler noe. Dere kan gå tilbake skjemautfylling på steg 1 med . Om kontrollen har gått gjennom, er skjemaet låst.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *