Skip to content Skip to footer

Support

Fra Vår organisasjon → Brukerstøtte, kan dere sende en supportsak rett til Unicornis.

Her kan det rapporteres i tre forskjellige typer:

Support: Vanlig henvendelse som er generelt om HyperSys. For eksempel om dere lurer på hvordan en modul fungerer eller har et ønske om å få gjort endringer som dere ikke har mulighet til å gjøre selv.

Feature: Ønske for ny/oppgradering av en modul/funksjon.

Bug: Brukes om dere ser en feil i systemet som ikke skal være der eller en funksjon som ikke fungerer.

Når saken er meldt, vil det komme fram i oversikten med en kort beskrivelse. Øverst kan dere sortere om dere vil vise saker meldt inn av alle som er i organisasjonen, eller per enkelt person, og om det skal vises åpne og/eller lukkede saker.

Ny sak

For å opprette en sak, trykk på Ny sak  i høyre hjørne.

Dere vil komme til et nytt vindu hvor dere begrunner saken.
På Sakstype velger dere en av typene som er beskrevet over.

På Emne skriver dere overskrift for hva saken gjelder.
På Oppsummering begrunner dere detaljert om saken.

Under har dere mulighet å legge fram vedlegg om det er nødvendig.
Når alt er fylt ut, kan dere sende inn saken med knappen 

Håndtering av sak

Når saken er opprettet, kommer dere til en oversikt av saken og får tildelt et saksnummer.

På høyre tabell kan dere se informasjon om saken. Status og prioritet kan bare endres av Unicornis. Dere har mulighet til å svare på saken eller lukke den selv om den blir løst.

Nederst har dere tre faner:

Historie: Her vises kommunikasjon mellom innmelder og ansatte hos Unicornis knyttet til saken. Her vil dere og se statusendring på saken.
VedleggAlle vedlegg som ble sendt i saken.
Relaterte sakerVil vise saker som er relatert. Brukes av Unicornis.

Når saken er lukket, kan den ikke åpnes fra Hypersys. Dere kan da sende inn en ny sak hvor Unicornis legger til saken som relatert.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.