Skip to content Skip to footer

Innkomande SMS

Innkomande SMS er sentralt i mange medlemsretta organisasjonar som brukar HyperSys. På denne sida blir det gått gjennom korleis innkomande SMS fungerar, tenester som er tilgjengeleg og meir knytta til dette.

Før HyperSys kan motta innkomande SMSar må det settast opp eit inngåande SMS-kodeord. Les meir om dette på infosida for SMS-konfigurasjon. Merk at i motsetning til utgåande SMS er det ikkje kostnad knytta til å motta SMSar.

SMS-dialogsenteret

Alle innkomande SMSar vil, med mindre dei er rekna som sensitive, bli lista opp som del av dialogar/samtalar i SMS-dialogsenteret. Her er det og mogleg å svare på SMSar og ha generell kontakt med medlemar via SMS. Les meir om SMS-dialog.

SMS-tenester tilgjengeleg

Basert på oppsettet gjort, er ulike tenester knytta til SMS tilgjengeleg i HyperSys. Mange av desse tenestene gjer det mogleg å innføyre sjølvbetening. Med rett strategi kan dette vere ein vesentleg fordel for medlemar, og bidra til betre datakvalitet i systemet.

SMS-innmelding

Innmelding via SMS kan brukast av både nye personar og personar som tidlegare har vore medlem. Les meir.

SMS-betaling av kontingent

Betaling via SMS kan brukast av alle som har ein uteståande kontingent. Les meir.

SMS-innmelding og betaling

Innmelding og betaling via SMS kan brukast av både nye personar og personar som tidlegare har vore medlem og kontingenten betales.

Oppdatere e-postadresse via SMS

Oppdatering av e-postadresse kan bli gjort via SMS. Les meir.

Oppdatere postadresse via SMS

Oppdatering av postadresse kan bli gjort via SMS. Les meir.

Sjekke status på medlemskap via SMS

HyperSys let brukarar få status på medlemskap via SMS. Les meir.

Oppdatere fødselsdato via SMS

Oppdatering av fødselsdato kan bli gjort via SMS. Les meir.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *