Skip to content Skip to footer

Om AvtaleGiro

 Nets har solgt store deler av tjenestene sine til Mastercard Payment Services og i den forbindelse regner vi med at de kommer til å gjøre endringer som også vil påvirke oss. Vi oppdaterer informasjonen på hjelpesidene våre etterhvert som vi får høre om de, du kan lese mer på nettsiden til ved å følge linken MasterCard Payment Services  eller kopiere og lime inn denne adressen: https://www.mastercardpaymentservices.com/norway/avtalegiro

AvtaleGiro er et verktøy som gjør det mulig å trekke penger fra et medlem, enten med fast intervall eller i forbindelse med større jobber slik som årlig innkreving av kontingent.

En AvtaleGiro-avtale gir HyperSys rett til å trekke penger fra en bankkonto. Det er også mulig å bruke betalingsplaner sammen med AvtaleGiro for å gjennomføre trekk med fast beløp over faste intervaller.

AvtaleGiro i HyperSys

En AvtaleGiro-avtale kan opprettes og håndteres fra HyperSys, og kan brukes for betaling av medlemskap eller som donasjon.

En AvtaleGiro-avtale kan bli lagt til i HyperSys på flere måter:

  • Avtalen blir opprettet via medlemskap
  • Avtalen blir opprettet ved oppsett av fast donasjon
  • Avtalen blir opprettet i nettbank og lest inn via OCR-avtale

For at HyperSys skal kunne trekke penger fra kontoen til et medlem via en AvtaleGiro-avtale må avtalen signeres av medlemmet. Hvis avtalen opprettes av medlemmet i vedkommendes nettbank vil avtalen automatisk være signert, og være markert som «Aktiv» i HyperSys.

Hvis en AvtaleGiro-avtale har blitt opprettet i HyperSys, men ikke fullført signering, vil avtalen være markert med gul prikk i HyperSys. En slik avtale vil ikke kunne brukes for å trekke penger fra medlemmets konto før den har blitt signert.

Det er to måter å signere en AvtaleGiro på:

  • Digital signering ved hjelp av Bank-ID i HyperSys
  • Signering på papriskjema

I tillegg kan en AvtaleGiro-avtale i HyperSys signeres ved at medlemmet legger til KID- og kontonummeret i sin nettbank. Da vil avtalen automatisk bli markert som signert, og er klar til bruk.

Flyt for opprettelse av AvtaleGiro-avtale (status i blå boks)

Når en AvtaleGiro-avtale har statusen «Aktiv» vil den kunne brukes for å lage en trekkfil. Trekkfilen inneholder alle AvtaleGiro-trekk som skal gjøres i en periode (f.eks. alle donasjoner for en måned) og sendes til Nets, som gjennomfører selve trekkene. Hvis trekket er vellykket vil HyperSys motta informasjon om betalingen, og avtalen vil automatisk få statusen «Vellykket trekk».

Hvis et medlem ønsker å avslutte sin AvtaleGiro-avtale gjør de det via sin nettbank. Når medlemmet sletter avtalen i sin bank vil HyperSys motta informasjon om endringen i neste OCR-fil, og avtalen blir markert som avsluttet. Når en avtale blir markert som avsluttet vil det ikke lenger bli gjort AvtaleGiro-trekk for avtalen.

Flyt for bruk og sletting av AvtaleGiro-avtale (status i blå boks)

MasterCard Payment Services (MPS) og HyperSys

All kommunikasjon som angår AvtaleGiro går nå via MasterCard Payment Services (tidligere Nets, som før det igjen het BBS – Bankenes Betalintssentral). Du kan lese mer om hvordan informasjon knyttet til AvtaleGiro behandles, og hvordan AvtaleGiro-trekk gjennomføres ved å følge linken under.

Les mer om AvtaleGiro-trekk og MasterCard Payment Services.

Hvordan: Legge til AvtaleGiro-avtale for medlemskap

Hvis et medlem ønsker å betale kontingenten sin med AvtaleGiro må det opprettes en AvtaleGiro-avtale for medlemskap. Dette kan gjøres fra HyperSys eller fra medlemmets konto.

Les mer om hvordan legge til AvtaleGiro-avtale for medlemskap.

Hvordan: Opprette betalingsplan

Betalingsplaner brukes for faste trekk, og bestemmer beløp og intervall for trekket.

Les mer om hvordan opprette betalingsplan.

Hvordan: Legge til AvtaleGiro-avtale for donasjon med betalingsplan

Når et medlem ønsker å donere penger til organisasjonen ønsker de ofte å gjøre dette gjennom faste trekk. Ved å bruke AvtaleGiro for faste trekk vil medlemmet automatisk trekkes en fast sum med et fast intervall uten å måtte godkjenne hvert enkelt betaling.

Les mer om hvordan legge til AvtaleGiro-avtale for donasjon med betalingsplan.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.