Skip to content Skip to footer

Reskontro

Utfasa verktøy

Dokumentasjon blir ikke lenger vedlikehold, og vi anbefaler heller å bruke Betalinger listen for å håndtere innbetalinger. Klikk på knappen til høyre.

Les mer

Artikkelen er utdatert.

Det er kun superbrukere som har tilgang til å se og endre reskontroer i HyperSys

Om reskontro

En reskontro i HyperSys er en konto som holder styr på alle økomoniske bevegelser for medlemmer og andre aktører i systemet. Medlemmer og andre aktører har som regel flere reskontroer; én for medlemskap og én for donasjon. Dette gjør det enkelt å holde betalinger og betalingsoppfordringer for donasjon og medlemskap separat.

Hver enkelte reskontro har følgende egenskaper:

  • Viser positive bevegelser (innbetaling, overføringer fra annen reskontro, kreditering)
  • Viser negative bevegelser (fakturerering, overføring til annen reskontro)
  • Er knyttet til en aktør (medlem eller giver)
  • Har en gitt type (se «Rekontrotyper» under)
  • Ved lokal betaling av kontingent: er knyttet til en organisasjon (lokallaget som mottar betalingen)

Lokal betaling av kontingent er kun aktuelt for organisasjoner som krever inn kontingent på lokalt plan (forbund ol.).

Reskontrotyper

I HyperSys er det forskjellige reskontrotyper som har forskjellige formål, og som kan behandles på forskjellige måter.

Medlemskapsreskontroen er nok den de aller fleste superbrukere forholder seg mest til, det er hit du kan gå dersom du har behov for å se alle økonomiske aktivitet knyttet til medlemskap. Reskontroføringer for publikasjoner vil også føres på reskontroen for medlemskap. Du finner denne reskontroen ved å gå inn på profilen til medlemmet og klikke på knappen «Reskontro» i boksen for medlemskap. Det er også mulig å finne denne reskontroen ved å gå inn på detaljvisningen for medlemskapet, klikke på «Vis fakturainformasjon» og så klikke på «Reskontro»

Merk: Forbund og paraplyorganisasjoner har ikke tilgang til reskontroknappen fra brukerprofilen ettersom hver enkeltperson kan ha medlemskap (og dermed flere reskontroer) i ulike lokallag/underorganisasjoner. I forbund må man benytte den andre fremgangsmåten (gjennom detaljvisning for medlemskap) for å finne reskontro for medlemskapet.

Donasjon

Betalinger som skal regnes som donasjon, og utgående betalingsoppfordringer for donasjon (eks. del av kampanje eller fast trekk) føres på reskontroen for donasjon. Betalingene som føres på reskontro for donasjon vil ikke knyttes opp mot medlemskap, men vil regnes som en del av Skatterapporten.

Du finner reskontroen ved å gå inn på brukerprofilen til en giver, og klikke på «Reskontro»-knappen i boksen for donasjon.

Inntekt (for organisasjoner)

Hvis dere benytter fordeling av betalinger (f.eks. i organisasjoner hvor underorganisasjonene skal få betalt ut penger for kontingent krevd inn sentralt) vil organisasjonene ha reskontroer for sine inntekter. Føringene på denne reskontroen benyttes som grunnlag for utbetaling/fordelingsrapport. Inntektsreskontroen for organisasjoner dekker inntekt for betalinger i forbindelse med medlemskontingent (også donert overbetaling).

Umatchede betalinger

Umatchede betalinger finner du ved å gå til listen over betalinger under menyvalget Økonomiverktøy, der du vil se en visning måned for månede. For å lese mer om dette kan vi anbefale artikkelen som heter liste over betalinger som du finner ved å følge lenken.

Handlinger

I tillegg til de automatiske handlingene som fører til endring av reskontro (f.eks. fakturering og innlesing av betalinger) finnes det også verktøy for å gjøre manuelle endringer på reskontroer.

Klikk for å lese mer om handlinger for reskontroer.

Lister

HyperSys har flere listevisninger for reskontroer som viser forskjellige utvalg av reskontroene som finnes i systemet.

Klikk her for å lese mer om lister for reskontro.

Ubalansert reskontro

Hvis et medlem betaler for mye eller for lite, eller betaler flere ganger, vil ikke reskontroen lenger være i balanse. HyperSys har forskjellige verktøy som gjør det enkelt å håndtere de forskjellige tilfellene som kan føre til ubalansert reskontro.

Klikk for å lese mer om håndtering av ubalansert reskontro.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.