Skip to content Skip to footer

Reskontro

Om reskontro

En reskontro i HyperSys er en slags konto som holder på alle økomoniske bevegelser for medlemmer og andre aktører i systemet. Medlemmer og andre aktører har som regel flere reskontroer; én for medlemskap og én for donasjon. Dette gjør det enkelt å holde betalinger og betalingsoppfordringer for donasjon og medlemskap separat.

Hver enkelte reskontro har følgende egenskaper:

  • Viser positive bevegelser (innbetaling, overføringer fra annen reskontro, kreditering)
  • Viser negative bevegelser (fakturerering, overføring til annen reskontro)
  • Er knyttet til en aktør (medlem eller giver)
  • Har en gitt type (se «Rekontrotyper» under)
  • Ved lokal betaling av kontingent: er knyttet til en organisasjon (lokallaget som mottar betalingen)

Lokal betaling av kontingent er kun aktuelt for organisasjoner som krever inn kontingent på lokalt plan (forbund ol.).

Merk: det er kun superbrukere som har tilgang til å se og endre reskontroer i HyperSys

Reskontrotyper

I HyperSys er det forskjellige reskontrotyper som har forskjellige formål, og som kan behandles på forskjellige måter.

Klikk for å lese mer om reskontrotyper.

Handlinger

I tillegg til de automatiske handlingene som fører til endring av reskontro (f.eks. fakturering og innlesing av betalinger) finnes det også verktøy for å gjøre manuelle endringer på reskontroer.

Klikk for å lese mer om handlinger for reskontroer.

Lister

HyperSys har flere listevisninger for reskontroer som viser forskjellige utvalg av reskontroene som finnes i systemet.

Klikk her for å lese mer om lister for reskontro.

Ubalansert reskontro

Hvis et medlem betaler for mye eller for lite, eller betaler flere ganger, vil ikke reskontroen lenger være i balanse. HyperSys har forskjellige verktøy som gjør det enkelt å håndtere de forskjellige tilfellene som kan føre til ubalansert reskontro.

Klikk for å lese mer om håndtering av ubalansert reskontro.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *