Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Utmelding

Utmelding vil si at medlemmet ønsker ikke å være en del av organisasjon. I noen tilfeller kan utmelding skje ved at medlemmet er død, eller at de ikke har betalt medlemskapet sitt og derfor skal meldes ut.

Utmelding kan kun skje for inneværende år, det vil si at medlemskap for tidligere år ikke kan meldes ut.

Framgang

Fra brukerprofil: I medlemskapsboksen for inneværende år er det en meld ut knapp.

Fra medlemsliste: Ved valg av medlemmet, vil vinduet for endring av medlemskapsboks komme fram, og under Handlinger er valget nr. 2 .

Vindu for utmeldingsprosess vil komme fram:

Varsler

Øverst kan dere se hva som er viktig å merke seg før dere melder ut aktøren.

Først vil det advare dersom medlem har en aktiv rolle.
Når dere melder ut, må rolles avsluttes også.

Dersom medlemskap er betalt, vil det gi varsel også.
Det er slik at dere kan velge riktig valg ved utmeldingstype.
Som oftest velger organisasjoner at medlemskap vil være gyldig ut året om medlemskapet er betalt.

Det gjelder for medlemskaps- og donasjonsreskontro.
Legg merke til om medlemskapsreskontro er i 0,-. Hvis ikke, kan dere bestemme hvordan reskontro skal håndteres.
Om donasjonsreskontro er i pluss, kan det sees vekk fra.

Utmeldingstype

Som standard, er det to valg ved utmeldingstype:

  • Umiddelbar utmelding: Om medlemskapet skal avsluttes med engang. Når dere håndterer dette, er gårsdagens dato valgt som standard. Dere kan og bestemme hvilken dato det skal meldes ut.
    Medlemmet vil ikke bli fornyet til neste år.
  •  Ikke forny: Om medlemskapet skal gjelde ut året (frem til 31.12.20xx). Medlem vil fortsatt vises i medlemslisten som en del av grunnlaget for antall medlemmer organisasjonen hadde ved utgangen av året.
Utmeldingsårsak

For deres egen oversikt og statistikk, velger dere årsak for utmelding. Det blir bare tilgjengelig når det brukes Umiddelbar utmelding. For å lese mer om utmeldingsårsaker kan du følge lenken i tittelen eller her. Legg til kommentar om ønskelig.

Familie

Dersom medlemmet er en del av en familie, vil det også komme opp valg om hva som skal skje med familien som vedkommende er en del av. Det er tre alternativer.

1. Fortsett å være i familie. Da vil medlemmet forbli i familien, men medlemskapet avsluttes.

2. Fjern fra familie. Med dette alternativet meldes medlemmet ut, og fjernes fra familien, men familien fortsetter å være aktiv. Dersom medlemmet som meldes ut er eier av familien må det velges en ny familieeier.

3. Oppløs familien. Medlemskapet til medlemmet dere melder ut avsluttes, familien oppløses, men medlemskapene til øvrige familiemedlemmer blir ikke påvirket. Etter oppløsing av familien vil de gjenværende medlemmene få hver sin faktura.

Medlemskontakt

Til slutt velger dere om medlemmet skal kontaktes i framtiden eller ikke. Det er anbefalt å krysse av dette dersom medlemmet er død.
Personen vil ikke motta e-post, brev eller SMS fra organisasjonen.
Dere kan velge om ikke kontaktbare personer vises i lister.

Meld ut

Dere kan nå trykke på meld ut  for å fullføre utmeldingen.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *