Skip to content Skip to footer

Begrensede kolonner

Begrensede kolonner

Denne innstillingen finner du ved å gå på Personvern- og sikkerhetsinnstillinger på Administratorsiden.

Merk at denne funksjonen heter «Avgrensa kolonner» på nynorsk, og «Limited columns» på engelsk.

Denne funksjonen fungerer kun i ny medlemsliste, og klassisk liste må derfor være avslått for å kunne få fullt utbytte av funksjonen.

Her kan du sette kolonner til begrenset. Hvis en kolonne er satt til begrenset er det mulig å styre tilgangen til kolonnen, altså hvilke roller/verv som kan se den informasjonen i lister, og hvem som kan laste ned denne informasjonen.

Å markere en kolonne som begrenset her, har ingen effekt på egenhånd, du må også gi/frata tilgang til begrensede kolonner for verv. Dette gjøres i rolle/vervkonfigurasjon hvor du kan sette både tilgang til å se begrensede kolonner og til å laste ned lister som inneholder begrensede kolonner.

betyr at kolonnen er begrenset, Av betyr at den ikke er begrenset.

For å begrense tilgang til kolonner må du altså både stille inn kolonnen som begrenset på denne siden og sjekke at tilganger er riktig på oppsett av verv.

Du setter en kolonne til begrenset ved å sette den til På, og lagre.

For å gi/frata tilgang til begrensede kolonner må du gå inn på Oppsett av rolle/verv og endre tilgangene for de verv som skal/ikke skal ha tilgang til begrensede kolonner.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *