Skip to content Skip to footer

Begrensede kolonner

Artikkelen oppdateres

Denne funksjonen heter «Avgrensa kolonner» på nynorsk, og «Limited columns» på engelsk.

Denne innstillingen finner du ved å klikke deg frem til Personvern- og sikkerhetsinnstillinger på Administratorsiden. Her kan du definere ulike kolonner til å være begrenset. Hvis en kolonne er satt til begrenset er det mulig å styre tilgangen til kolonnen, altså hvilke roller/verv som kan se den informasjonen i lister og hvem som kan laste ned denne informasjonen.

Dersom du markere en kolonne som begrenset må du også gi/frata tilgang til begrensede kolonner for verv og roller. Dette gjøres i rolle/vervkonfigurasjon hvor du kan sette både tilgang til å se begrensede kolonner og til å laste ned lister som inneholder begrensede kolonner. Dersom du har satt bryteren til på betyr det at kolonnen er definert som begrenset, og motsatt for av som betyr at den ikke er begrenset.

Du setter en kolonne til begrenset ved å sette den til På, og lagre.

For å gi tilgang til begrensede kolonner må du gå inn på oppsett av rolle/verv og endre tilgangene for de verv som skal ha tilgang til begrensede kolonner.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.