Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fornying – oppsett av fornyingsregler

Fra januar og til fornying er gjennomført vil organisasjonen få opp et varsel om at organsiasjonen må fornye, ved hver innlogging.

Eksempel på melding på toppen av HyperSys når fornying er tilgjengelig

Er alt likt som året før?

HyperSys vil først spørre om alt i organisasjonen er likt som året før, med dialogen som vises under.

Eksempel på hovedsiden for fornying

Når alt er likt som året før

Dersom alle medlemmer (med unntak av de som er utmeldt) skal videreføres i samme kontingenttype og med lik pris, trykker man på knappen “Ja, alt er likt, forny alle kontingenter og medlemmer“.

Ved nyttår vil da alle medlemskapstyper og kontingenter bli fornya, og alle medlemmer som ikke er utmeldt vil få medlemskap i det nye året.

Når kontingentbeløp har endra seg, eller man vil styre fornying selv

Dersom organisasjonen har gjort endring i oppsett av kontingenter (f.eks. beløp) eller vil gjøre andre endringer som å styre hvem som skal bli fornyet og til hvilken medlemskapstype, trykker man først på knappen “Nei, jeg vil gjøre endringer“.

Dersom dere velger å gjøre endringer vil dere bli sendt videre til siden som vises under. Her kan man gjøre endringer på kontingentstruktur for det nye året. Det er mulig å beholde tidligere pris, endre til ny pris, fornye medlemmer som har en viss medlemskapstype til en annen medlemskapstype og andre valg, som å deaktivere kontingenten.

Etter at informasjonen er bekreftet, får man mulighet til å gjøre individuell tilpassing per enkelt medlem.

Eksempel på tilpasning av hvordan medlemskapstyper blir fornyet

Selve fornyinga skjer automatisk ved nyttår

Etter at oppsettet er lagra, vil ingenting mer skje med en gang. Først ved nyttår vil selve fornyingsjobben bli kjørt.

Dersom ingen valg gjøres

Om organisasjonen ikke tar noen valg innen nyttår, antar HyperSys at alle (ikke-utmeldte) medlemmer skal fornyes til samme medlemskapstype, og med likt kontingentbeløp.

Endringer etter fornying er gjort

Etter at fornying er gjort ved nyttår, kan det fortsatt gjøres endringer – ingen kontingentkrav er automatisk sendt ut. Se artikkel om endringer etter fornying.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *