Skip to content Skip to footer

Automatisk tilordning

Når en person meldes inn, kan medlemmet automatisk plasseres i et lokallag basert på brukerens adresse. Dette kalles automatisk tilordning.

Fordelingen kan skje basert på postnummer, kommune, fylke, bydel, eller en blanding av disse.

For å skru på automatisk tilordning kan dere gå via menyvalget Medlemskap -> Kontingent og oppsett under Globale innstillinger.

Du kan finne en liste over alle tilordningsregler ved å gå til fanen Automatisk tilordning på toppen av siden.

Legge til medlem utenom automatisk tilordning

Dersom dere ønsker å legge til et medlem i et annet lokallag enn det som ble tildelt automatisk, kan det gjøres ved å endre organisasjon etter innmelding.

Sette opp tilordning

Nasjonalt

Først vil dere få et valg gjeldende for hele organisasjonen. Her bestemmer dere hva som skal gjelde for medlemmer som ikke dekkes av automatisk tilordning på fylkes eller kommunalt nivå. Her kan dere også bestemme hvor medlemmer med adresse utenfor Norge blir plassert.

Fylke og kommune

Etter å ha satt opp tildeling for organisasjonen sentralt ordner dere tilordning på fylkesnivå. Her har dere mulighet til å bestemme hvor medlemmene med adresse i f.eks Trøndelag ender opp dersom de ikke kan tilordnes på kommune. Her ser man også hvilke tilordninger som er satt opp på fylkesnivå, og man har mulighet til å sette opp tilordninger hvor det ikke er gjort.

Fjerning av tilordningsregel

For å fjerne tilorningen som er satt opp på kommunen eller fylket trykker man på X og tilordningen vil bli slettet.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *