Skip to content Skip to footer

Automatisk tilordning

Når en person meldes inn via innmeldingsskjema, kan medlemmet automatisk plasseres i et lokallag basert på brukerens adresse. Dette kalles automatisk tilordning. Tilordningen kan skje basert på postnummer, kommune, fylke, bydel, eller en blanding av disse. For å skru på automatisk tilordning kan dere gå via menyvalget Medlemskap -> Kontingent og oppsett under Globale innstillinger. Du kan finne en liste over alle tilordningsregler ved å gå til fanen Automatisk tilordning på toppen av siden.

Legge til medlem utenom automatisk tilordning

Dersom dere ønsker å legge til et medlem i et annet lokallag enn det som ble tildelt automatisk, kan det gjøres ved å endre organisasjon etter innmelding.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.