Skip to content Skip to footer

Dynamiske felter

Under «Dynamiske felter» finner du det som tidligere var «Organisasjonsinnstillinger» og «Brukerinnstillinger»

Dynamiske felter gjør det mulig å lagre informasjon på brukere eller organisasjoner i systemet. For eksemepl kan dere lage et felt på hvordan medlemmet skal motta faktura, eller et felt på om dere har hatt kontakt med lokallaget.

Dere velger selv hvem som ser feltet og hvem som kan redigere det.

Dere setter opp et dynamisk felt ved å gå til Administrasjon > Dynamiske felter. Da kommer dere først til en side med informasjon om hva dynamiske felter er. Derfra kan dere velge om dere vil sette opp et dynamisk felt som omhandler medlemmene «Medlemmer og personlige aktører», eller om det skal dekke underorganisasjonene «Organisasjoner».

Dere legger til et dynamisk felt ved å trykke på plusstegnet til høyre på skjermen. Etter dere har trykket på det, blir du sendt til en side hvor du må velge hva slags dynamisk felt det skal være. Her er alternativene Ja/Nei, Tall, Et tall mellom to verdier, Kort tekst eller Kort tekst opptil 500 tegn.

Etter å ha valgt hva slags dynamisk felt dere skal sette opp. Kommer dere til denne siden hvor dere velger navn på feltet, standarverdi, hvem det skal være synlig for og hvem som kan endre feltet.

Etter å ha satt opp det dynamiske feltet, kommer man til oversikten over de dynamiske feltene satt opp for brukere eller organisasjoner. Ved å markere det dynamiske feltet får du opp muligheten til å redigere det.

Infotekst på felt

Fra oppsettet av dynamiske felt kan man legge til infotekst på et felt. Dersom et felt har infotekst, vises ⓘ-tegnet på profilen ved tittelen på feltet, og ved å holde musa over kan man se teksten. Du ser også teksten under redigering av et felt.

Infotekst «Hvordan vil du helst bli kontakta?» blir vist ved å sveve over ⓘ-tegnet
Ved redigering av feltene vises infoteksten, her demonstrert med flervalg-felt.
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.