Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hvordan: Flytte medlemmer til nytt lokallag

Om medlemmet har flyttet eller skal bytte lokallag av andre årsaker kan dere bytte organisasjon(lokallag) vedkommende tilhører med denne fremgangsmåten:

Fra brukerprofilen går dere til boksen for Medlemskap og trykker på det gjeldende medlemskapet slik at du får opp Endre medlemskap-boksen. Under Handlinger her trykker du på Endre organisasjon. I det nye vinduet du får opp velger du hvilken organisasjon medlemmet skal flyttes til. Fram til dagens dato vil personen ha et medlemskap som er i lokallaget han/hun er i nå, og fra i morgen av og ut året er personen i det nye laget.

Automatisk tilordning

Der vil så få opp et spørsmål om dere vil tillate automatisk tilordning av lokallag senere. Dersom du har valgt nei: Når Automatisk tilordning er slått på, vil ikke medlemskapet påvirkes av tilordningen. Dersom du har valgt ja; vil medlemskapet flyttes til det lokallaget tilordning er satt opp når automatisk tilordning er slått på.

Mer om Automatisk tilordning kan dere lese her.

Du avslutter hele prosessen med å velge begrunnelsen til at medlemmet skal flyttes.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *