Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Arrangementer

Arrangementsmodulen er tilpasset og utviklet til det nye brukergrensesnittet. Noen deler er fortsatt i det gamle designet så man kan oppleve å skifte mellom disse to.

Du kan definere egne påmeldings-valg/spørsmål for ulike arrangement, lage åpne eller lukkede arrangementer og invitere enkeltpersoner, grupper eller hele organisasjoner til arrangementet. Man kan også gi andre i organisasjonen ulike tilganger via egendefinerte arrangementroller.

Du kan definere egne påmeldings-valg/spørsmål for ulike arrangement, lage åpne eller lukkede arrangementer og invitere enkeltpersoner, grupper eller hele organisasjoner til arrangementet.

Ord og utrykk brukt i dokumentasjonen:
Deltaker: En person med en hvilken som helst rolle som er påmeldt (og godkjent) et arrangement.
Arrangør: En person som har tilgang via verv i organisasjonen eller via en rolletype til å administrere arrangementet.

Arrangementmodulen kan deles opp i forskjellige deler:

Dashbord

Dashbordet er hovedmenyen for arrangmentene. Her får du en oversikt over flere ulike elementer.

  1. Kommende arrangementer: Arrangementer du er invitert til, eller som er åpne for deg
  2. Mine Arrangementer: Arrangementer du er påmeldt
  3. Arrangementer jeg organiserer: Arrangementer du har rettigheter til å se (utvidet informasjon) eller redigere gjennom et verv eller en arrangementrolle
  4. Kommende arrangement for organisasjon: Arrangementer tilgjengelige for organisasjonen

Navigasjon i arrangment

Hovedsiden til hvert arrangement er delt inn i flere deler. Dersom ikke du ser alle som blir nevnt her har du ikke tilgangene til å se dem. Hovedsiden til arrangementet er ment til å gi en oversikt over helheten, mens du finner mer informasjon i undermenyene.

  1. Navigasjon
  2. Menyvalg hvor du kan veksle mellom å se oversikten, oppsettet, aktivitetene, deltagere eller økonomi for arrangementet. Merk at disse sidene er tilgangsstyrt
  3. Nøkkelinformasjon(Navn på arrangementet, arrangementtype, dato/tid, arrangør), knappen for å endre arrangementet og om påmeldingen er åpen eller stengt
  4. Mulighet for å opprette delegasjon fra organisasjonen du har aktiv og melde på dem.

Listeverktøy i arrangementmodulen

Som med andre listeverktøy kan man gjennomføre massehandlinger ved å huke av de personene man ønsker å behandle og velge handling på toppen, som for eksempel å sende en e-post og eksportere liste i excel.

I listene som inngår i arrangementmodulen finner du i tillegg en hurtigmeny øverst til høyre for å navigere til de andre listene, slik at du slipper å gå tilbake til hovedsiden for arrangementet hver gang.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *