Skip to content Skip to footer

Brukerprofil

Brukerprofil finner du kontaktinformasjon og annen personalia på et medlem eller en aktør i HyperSys. Her vil man også finne informasjon om verv, status på medlemskap, logghendelser, donasjoner og kampanjer, arrangementer, abonnenter osv. Avhengig av hvilke moduler deres organisasjon bruker.

Personalia

Øverst på personalia står navn med alder på venstre side og medlemsnummer på høyre side.

Det er mulig å endre personalia til brukeren, dersom man er superbruker eller om et verv har Redigeringstilgang Håndtere medlemsinformasjon. (Les mer på Konfigurasjon for Rettigheter)
Vanlige medlemmer kan bare endre egne personalia, dersom de har tilgang til innlogging.

For å endre, hold musen over feltet man har lyst å endre(1). Feltet vil vise rødt da man har musen over (2) og ved venstreklikk får man opp endringsvinduet for det aktuelle feltet(3).

1

2

3

Av ulike årsaker, kan noen av feltene være ugyldig. For eksempel: en sendt e-post mottas ikke av vedkommende, eller returpost ved postutsendelse.

Dersom man vil fjerne informasjon som er lagt inn kan man for felt som bruker tekst (adresse og e-post for eksempel) fjerne teksten, og huke av den blå knappen for å sørge for at endringen lagres. For feltet Fødselsdato må man klikke på Fjern verdi dersom man vil fjerne det som er lagt inn som fødselsdato. Det kan være aktuelt dersom man vet at datoen er feil, men ikke har en ny dato å legge inn.

Under personalia er kontoinnstillinger. Det kan velges om medlemmet må ha to-faktor-autentisering for å logge seg inn (To-faktor-autentisering må være slått på i systemet for at det kan brukes. Les mer her).
Man kan også låse brukeren for å sperre innlogging.

Innstillinger og dynamiske data

Fra Brukerinnstillinger på Administratorsiden kan man legge til egendefinert dynamisk data som kan brukes via innmelding og som lagres under Personalia i profilen. Disse dataene kan være synlig/endres på profilen som man definerer i Brukerinnstillinger.

Logghendelser

Hver profil har en logg. Her kan man se hvilke hendelser har skjedd for den aktuelle profilen. Det kan være alt fra innlogging, endring i medlemskapet og profilen, overstyring av andre brukere og andre diverse hendelser.
Hendelser som bruker gjør utenfor profilen sin, vil ikke være synlig. Det kan man sjekke på Logg i Administratorsiden.
Listen viser siste 7 dagene brukeren har brukt Hypersys. Dersom det er behov for tidligere hendelser, kan man sjekke i Administrator -> Logg og filtrere det som er ønskelig.

Verv og tilganger

Her kan man se om bruker har verv i et organ eller organisasjon, og om bruker er superbruker i Hypersys.
Det lagres historikk for hvor og hvilke rolle brukeren har hatt med status.
Bare superbrukere kan gi superbrukertilgang til en bruker.

Meldinger

Under meldinger er en innboks med alle mottatte meldinger som blir sendt via Hypersys. Det kan være via SMS, e-post eller varsel fra Hypersys.

Her kan dere se om brukeren har mottatt meldingen dere har sendt via Medlemsliste eller profilsiden.

På profilsiden viser 5 nyeste mottatte meldinger. Ved å trykke på Meldinger kan dere se alle meldinger brukeren har mottatt.
Første melding er på første siden og sist mottatt melding er på nederst og siste side.

Medlemskap

På profilsiden kan man fort se status for medlemskapet.

Øverst viser hvor mange medlemskap medlemmet har.

Til høyre er Reskontro knapp som gir oversikt over fakturaer og betalinger for medlemmet

. Mer om reskontro kan dere lese her.
Dersom det finnes en faktura for hele gruppe (f.eks. familie), vil reskontro vise for fakturamottakeren (gruppeeier) istedenfor det aktuelle medlemmet.

Under er sist oppdatert medlemskap og historiske medlemskaper nedover. Det viser hvilken organisasjon og dato medlemskapet gjelder for, og indikator for betalingstatus.
Det er mulig å legge til navn på fylkeslag over medlemskapet.
Ved å trykke på plussen vil medlemskapsboks utvide seg med visning av året, medlemskapstype, betalingstatus og Endre medlemskap.
Dersom medlemskapet er ubetalt vil man få opp en utvidet boks for kontingenten. Det viser Kontingent, Utløpsdato, Startdato og valg for hva dere vil gjøre for medlemskapet.
Om det ønskes å sende faktura via e-post, trykker dere på Send faktura, skriver inn emne, teksten medlemmet skal motta og faktura vil bli lagt som vedlegg.
Om det ønskes å sende i brevform, trykker dere på Vis faktura (pdf), og fakturaen vil lastes ned som PDF-fil.
Om det ønskes å opprette AvtaleGiro-avtale for medlemskapet, trykker dere på Opprett AvtaleGiro-avtale. Mer detaljert side om AvtaleGiro-avtale kan dere lese her.

Dersom medlemskort er bestilt at organisasjonen, vil du finne dette sammen med informasjonen om medlesmskap.

Vervinger

Informasjon om verver og vervinger ligger i Medlemskap-boksen

Etter et medlemskap har blitt opprettet, kan det legges til en verver ved å klikke på Legg til informasjon om verver.
På profilen til medlemmer som er vervet vil det stå Verver med navn og dato for opprettelsen.
På profilen til medlemmer som har vervet noen, vil det stå Fullførte vervinger med antall bekreftede vervinger, med tall på ventende vervinger i parantes. Dette er vervinger som ikke er fullført ennå fordi det vervede medlemmet ikke har betalt kontingent eller donert noe ennå. For å se detaljer om fullførte og ventende vervinger kan man trykke på den lille blå informasjonsknappen. Da kommer det opp et nytt vindu med detaljer over vervingene til medlemmet.

Dersom man har en ubekreftet verving vil det stå en liten blå varseltrekant og teksten Ubekreftet verving finnes. Ved å klikke her kommer det opp informasjon om hvem som ser ut til å ha vervet medlemmet, sammen med en søkeboks slik at man kan legge til riktig verver.

Det er også mulig å slette en verving hvis den er feil, ved å klikke på X ved siden av navnet på Verver, og bekrefte at man vil fjerne informasjonen.

Donasjoner og kampanjer (Om AvtaleGiro-avtale er tilgjengelig)

Denne boksen viser alle gjeldende og historiske betalingsplaner for en person. Hver betalingsplan har en linje med følgende informasjon:

  • Kort beskrivelse av hva betalingsplanen gjelder for

Hvis betalingsplanen er koblet til en AvtaleGiro-avtale, vil den også ha følgende informasjon:

  • Et statusikon for avtalen
  • Hvis AvtaleGiro-avtalen ikke er aktiv: en kort tekst som indikerer «Inaktiv»
  • Et AvtaleGiro-ikon, som viser at dette er en AvtaleGiro-avtale. AvtaleGiro-ikonet er kun fargelagt hvis avtalen er aktiv.

Mer om donasjon kan dere lese her.
Mer om betalingsplaner kan dere lese her.

Grupper og familier

Flere har behov for at en faktura er koblet sammen med flere medlemmer. Per nå er det familier.
I denne boksen kan dere opprette en gruppe/familie og definere hvem som ligger i den familien. Om det blir gjort via profilsiden, vil den brukeren opprettes som eier av gruppen.
Eieren blir definert som fakturamottaker til familien og reskontroen til medlemmene i gruppen vil vise eieren sin.
Man kan og fjerne fra gruppen og vil ha avsluttende medlemskapsstatus. Les mer om familiegrupper her.

Arrangementer (Om Arrangement-modulen er tilgjengelig)

Arrangement-boksen er nyttig for å vite om medlemmet har blitt påmeldt arrangementet. Boksen gir en kort oversikt på navn og når arrangementet skjer.

Kommentarer

En nyttig boks for å fylle inn kommentar for medlemmet.
Viser hvem og når kommentaren har blitt opprettet.

Abonnement (Om Publikasjoner-modulen er tilgjengelig)

Oversikt om medlemmet har et abonnement. Viser status og tittelen for abonnementet.
Ved å trykke på Ny kan man legge til abonnement for den aktuelle medlemmet.

Alt fra oppsett og bruk av publikasjoner kan dere lese her.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.