Skip to content Skip to footer

Medlemsliste

Hva du kan se, og gjøre, fra medlemslisten er avhengig av hvilke tilganger du har. Du må for eksempel ha tilgang til å se historiske data for å se lister for tidligere år.

Medlemslisten er en av de mest brukte funksjonene i HyperSys, og brukes til å finne informasjon om enkeltmedlemmer, gruppere medlemmer, og få oversikt over medlemsmassen. Medlemslisten viser medlemmer av den organisasjonen som står som aktiv organisasjon, og dersom denne har underorganisasjoner, vil også medlemmer av disse vises. Medlemslisten finner du ved å gå på Medlemskap → Medlemsliste. Medlemslisten viser medlemskap for inneværende år, men man kan velge andre år. I menyen er det et søkefelt og fra dette kan man søke i hele listen.

Medlemsliste med standardvalg som status, navn, adresse og e-post.
Utvidet personalia på et medlem i medlemslisten.

Kolonnevalg

Det er mulig å velge hvilke kolonner som skal vises i listen, slik at du kan tilpasse etter hva slags informasjon man har behov for. Valg av kolonner gjøres ved å trykke på tannhjulet og Velg kolonner. Kolonnene er sortert i ulike kategorier. Velg kategorien du ønsker, da kommer det opp en rekke valg for tilgjengelige kolonner. Du kan velge flere samtidig, også fra ulike kategorier. Når du har valgt kolonne trykker du oppdater for at listen skal oppdateres med nye kolonner. Du kan også fjerne kolonner ved å fjerne avhukingen på samme måte.

Bruk av filter

For å filtrere listen går du inn på tannhjulet og trykker på Filter. Det er kun mulig å filtrere på kolonner som vises i listen. Dersom du vil filtrere på noe annet enn det som vises må du derfor gå tilbake og velge kolonnen fra Velg kolonner. Det er ulike måter man filtrerer på, enten ved å skrive inn det man ønsker å filtrere på, eller ved å velge fra en nedtrekksliste. Det er også mulig å velge alder. Det er mulig å velge flere filter på en gang. Dersom man vil nullstille alle filter kan man trykke på Fjern alle filter-knappen, om man kun vil fjerne ett filter går man på Filter og velger vekk filteret.

Ugyldige og tomme felt

Det er mulig å markere felt som ugyldig på brukerprofilen, for eksempel hvis man oppdager at man har feil telefonnummer registrert på et medlem. Ugyldige felt vises i medlemslisten med en rød ramme rundt det ugyldige feltet. Det er mulig å filtrere på ugyldige felt i medlemslisten. Man kan enten velge å vise ikke gyldige verdier, da vises kun de feltene som er ugyldig, eller vise bare gyldige verdier, da filtreres alle ugyldige felt i den kolonnen vekk. Filtreringen gjøres på hver enkelt kolonne. Det betyr at man kan få opp alle som har ugyldig e-postadresse, men gyldig telefonnummer for eksempel. I listen kan man søke etter tomme felt, som skiller seg ut fra ugyldige felt ved at de bare er tom for informasjon, men ikke markert som ugyldig på profilen.

Filtrering på alder

Du kan filtrere på alder på flere måter. Når du huker av på at du vil filtrere på alder dukker det opp en nedtrekksliste hvor du får flere alternativ. Du kan for eksempel finne alle som er mindre enn eller lik 26 år, alle som er mellom 20 og 30 år, eller alle med en eksakt alder. I tillegg kan du også søke etter tomme felt.

Filtrering på dato

Datofiltrering kan gjøres på flere måter, man kan filtrere på en eksakt dato, velge å søke etter datoer i en gitt periode, eller før/etter en dato. Du kan enten skrive inn datoen man ønsker å filtrere på, eller velge fra kalenderen som kommer hvis du trykker på kalendersymbolet i skrivefeltet. Hvis du vil filtrere på en gitt periode kan man velge fra-til dato, i tillegg kan du velge mellom noen forhåndsdefinerte perioder, som de siste 7 dagene, eller de siste seks månedene.

Status på medlemskap

I medlemslisten har du en indikator for medlemskap, som viser om et medlemskap er betalt, ubetalt eller at medlemmets reskontro er ubalansert. Det er mulig å sortere på betalingsstatus rett fra kolonnen ved å trykke på det hvite feltet, da vil det komme en nedtrekksliste du kan velge fra. I tillegg kan du sende e-post eller SMS til en person rett fra listen ved å trykke på @ (e-post) eller mobiltelefon-ikonet (SMS). Dersom du klikker på et navn i listen får også du tilgang til verktøy som lar deg endre medlemskapet til dette medlemmet.

Tilgjengelige handlinger

Fra medlemslisten er det en rekke tilgjengelige handlinger som kan utføres på et utvalg, medlemmer som har blitt huket av i listen vil påvirkes av handlingen man velger.

Last ned – Last ned som excel, CSV eller PDF-fil

Lagre og dele en tabell

Send e-postSend e-post til utvalget

Send SMSSend SMS til utvalget

Faktura – Ulike verktøy for fakturahåndtering; send som e-post, last ned som PDF (samlefaktura) eller endre forfallsdato

EndreEndre dynamisk felt på utvalget

Legg tilLegg til utvalget i en betalingsplan 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *