Skip to content Skip to footer

SMS-konfigurasjon

Siden for SMS-konfigurasjon er til for oppsett av SMS-tjenester i HyperSys. Undermoduler som SMS-dialog, SMS-innmelding og andre undertjenester kan aktiveres og deaktiveres, samt underkodeord kan konfigureres.

Dette verktøyet er tilgjengelig via Administrator -> SMS-konfigurasjon.

Denne siden omfatter konfigurasjon og oppsett av SMS. Du kan lese om selve SMS-tjenestene på infosiden SMS-kommunikasjon.

Funksjonalitet/SMS-relaterte komponenter

Ulike komponenter og underfunksjonalitet kan her aktiveres og deaktiveres. I mange tilfeller vil hele menyvalg bli synlige kun dersom komponenten er aktiv her.

SMS-dialog

Funksjonaliteten SMS-dialog gir en egen side hvor man kan se inngående tekstmeldinger, og kan ha dialog med medlemmer. Forsøk på innmelding, betaling og lignende vil komme inn i denne dialogen, og man kan herfra hjelpe medlemmer å komme videre dersom man har skrevet feil. Dialogløsningen er også en fin måte å svare på generelle spørsmål. Les mer om SMS-dialog her.

SMS-innmelding

Denne komponenten gjør det mulig å ta imot innmeldinger via tekstmelding (SMS). Meldinger vil dukke opp i SMS-dialogen (som må være aktivert). Merk at innkommende kodeord må settes opp for å bruke denne funksjonen. Les mer om SMS-innmelding her.

Oppdatering av brukerinformasjon

Komponenten aktiverer funksjonalitet for å endre selve brukerdata, som personalia, via tekstmelding (SMS). Eksempler på informasjon som kan endres via SMS er e-postadresse, fødselsdato, fødselsnummer (med personnummer) og adresse. Merk at et underkodeord må aktiveres for hver enkelt av disse funksjonene. Les mer om brukeroppdatering via SMS her.

Kodeord

I denne dialogen settes det opp ulike kodeord for bruk til innkommende tekstmeldinger (SMS). For hvert kodeord som skal være tilgjengelig her, må det bestilles spesifikt via brukerstøtte. Merk at det er kostnader knytta til bestilling av nytt kodeord og en liten kostnad hver måned for å ha et aktivt kodeord for inngående meldinger.

Hva er et kodeord?

Et kodeord er et kort ord som brukes for innkommende tekstmeldinger. Et kodeord er registrert på et kortnummer, sannsynligvis 2030 eller 2090. Kodeordet settes opp med 0kr i kostnad å sende SMS til det, men det kan framdeles brukes for å belaste for kontingent og lignende. Et kodeord kan ha flere underkodeord som dere selv setter opp, for eksempel BETAL for å betale en utestående kontingent, MEDLEM for å verifisere medlemskapet og mer. Dere kan sette opp underkodeord til å være det som passer for dere – og gjerne flere underkodeord som leder til samme funksjon. For eksempel kan både BETAL, BETALE og PAY lede til funksjonen «Betal med SMS».

Hovedkodeord (f.eks. ORG1 på 2030) må legges til av brukerstøtte, men alle kunder kan selv legge til underkodeord.

Kodeord bør være på minimum tre tegn og helst ikke inneholde norske tegn (Æ, Ø og Å) eller spesialtegn som punktum, bindestrek og lignende. Apple-enheter (f.eks. iPhone) vil tolke to-bokstavers avsendere og kodeord som søppel og ikke vise meldinga. Underkodeord kan inneholde det som er ønskelig, men om det brukes norske tegn eller spesialtegn anbefaler vi uttesting på både Android og Apple-enheter.

 

Hva er et underkodeord? (aka «Et kodeord kan ha mange funksjoner»)

I motsetning til de fleste andre løsninger, har et kodeord for inngående SMS flere funksjoner i HyperSys. Samme hovedkodeord (f.eks. ORG1 på 2030) kan ha mange ulike funksjoner, for eksempel:

  • «ORG1 Ola Hansen [email protected] 1981» til 2030: Melde inn ny person
  • «ORG1 MEDLEM» til 2030: Sjekke om personen er medlem og gi informasjon om medlemskapet tilbake
  • «ORG1 BETAL 50» til 2030: Betale 50kr med visse forbehold
  • «ORG1 BETALE 50» til 2030: Betale 50kr med visse forbehold

Ovenfor er bare eksempler basert på at en organisasjon har kodeordet «ORG1» på 2030 og har satt opp underkodeordene MEDLEM, BETAL og BETALE. Organisasjonene styrer selv oppsettet sitt.

Tilgjengelige funksjoner for underkodeord

Det vil kontinuerlig bli utviklet nye SMS-tjenester, og vi tar gjerne imot forslag.

Betale kontingent med SMS

Det kan settes opp et eller flere underkodeord for å betale med SMS. Et trekk vil bli forsøkt via SMS-betaling (belastes mobilregninga). Les mer.

Oppdater adresse via SMS

Gjør det mulig å sende et underkodeord etterfulgt av ny adresse. Den nye adressa vil bli registrert på medlemmet som har mobilnummeret meldinga sendes fra. Kan ikke brukes av superbrukere. Les mer.

Oppdater e-postadresse via SMS

Gjør det mulig å sende et underkodeord etterfulgt av ny e-postadresse. Den nye e-postadressa vil bli registrert på medlemmet som har mobilnummeret meldinga sendes fra. Kan ikke brukes av superbrukere. Les mer.

Oppdater fødselsdato via SMS

Gjør det mulig å sende et underkodeord etterfulgt av fødseldato. Fødselsdatoen vil bli registrert på medlemmet som har mobilnummeret meldinga sendes fra. Kan ikke brukes av superbrukere, og påvirker ikke medlemskapkategori eller lignende. Les mer.

Medlemskapsstatus på SMS

Gir beskjed om personen er medlem og eventuell status på medlemskapet. Les mer.

Innmelding via SMS

Om ønskelig kan et underkodeord som «BLIMED» eller lignende settes opp for innmelding. De fleste organisasjoner velger dog heller at standardhandling for hovedkodeordet er innmelding. Dersom hovedkodeordet settes opp til innmelding, vil personer som sender SMS som ikke treffer på registrerte underkodeord bli tolka som forsøk på innmelding. Selv om hovedkodeordet er satt opp til å ha innmelding som handling, vil man kunne bruke underkodeord for betaling og andre handlinger.

Eksempel:

En organisasjon har kodeordet ORG1 på 2030 og setter opp kodeordet til å ha standardhandling innmelding. Organisasjonen setter også opp underkodeorda BETAL og BETALE for SMS-betaling og kodeordet EPOST for å oppdatere e-postadressa.

Personer som er og personer som ikke er medlem og som sender «ORG1» etterfulgt av et registrert underkodeord BETAL, BETALE, EPOST vil kunne bruke underkodeordene uten at systemet tolker det som innmelding.

Melding fra en person som er medlem og sender tekstmelding med «ORG1» etterfulgt av tekst som ikke starter med et av de registrerte underkodeordene vil systemet tolke som en generell melding og plassere i dialogen for besvarelse. Dette kan for eksempel være «ORG1 Hei, når er sommerleiren i år?».

Dersom en person som ikke er medlem sender samme melding, vil systemet først foreslå at personen sender personalia slik at de kan bli medlem.

Les mer om innmelding via SMS.

Oppsett av underkodeord

For å sette opp et nytt underkodeord, trykk på knappen «Legg til underkodeord». Merk at alle underkodeord må kobles til et kodeord, i dialogen kalt «Foreldre»/»Parent». For eksempel i «ORG1 BETAL» til 2030-eksempelet vil «ORG1» være foreldre/parent/(hoved)kodeord og «BETAL» være underkodeordet.

Organisasjonen kan ha det man ønsker av underkodeord, men vi anbefaler korte tegn og helst ikke spesialtegn, da dette kan oppfattes ulike på forskjellige mobilplattformer.

Kan ha sensitivt innhold

Dersom denne boksen hukes av, vil ikke informasjonen vises i SMS-dialogen. Kan for eksempel brukes ved innsamling av personnummer som skal registreres på profilen til medlemmet, men ikke vises til alle som har tilgang til SMS-dialog.

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *