Skip to content Skip to footer

SMS-konfigurasjon

I denne artikkelen presenterer vi innholdet og mulighetene som ligger i å bruke SMS-tjenester, og hvordan disse kan konfigureres på ulike måter. Du finner verktøyene for dette via menyvalget Administrator -> SMS-konfigurasjon. Som med andre administrator-verktøy er det tilgangskontrollert og dersom du ikke ser menyvalget for din bruker i HyperSys er det sannsynligvis fordi du ikke har riktig tilgangsnivå, ta kontakt med lokal superbruker for å undersøke dersom du mener det er feil.

Denne siden fokuserer på konfigurasjon og oppsett av SMS. Du kan lese om selve SMS-tjenestene på infosiden SMS-kommunikasjon.

Kodeord

I dette verktøyet settes det opp ulike kodeord for bruk til innkommende tekstmeldinger (SMS). For hvert kodeord som skal være tilgjengelig her må det bestilles spesifikt via brukerstøtte. Merk at det er kostnader knytta til bestilling av nytt kodeord og en liten kostnad hver måned for å ha et aktivt kodeord for inngående meldinger.

Hovedkodeord (f.eks. ORG1 på 2030) må legges til av brukerstøtte, men alle kunder kan selv legge til underkodeord. Kodeord bør være på minimum tre tegn og helst ikke inneholde norske tegn (Æ, Ø og Å) eller spesialtegn som punktum, bindestrek og lignende. Det er nyttig å være oppmerksom på at ulike smarttelefoner kan tolke slike kodeord på ulike måter, for eksempel Apple-enheter kan tolke to-bokstavers avsendere og kodeord som søppel, og derfor ikke vise meldinga. Underkodeord kan inneholde så mangt men uansett om det brukes norske tegn eller spesialtegn anbefaler vi en grundig testing på både telefoner fra ulike produsenter og som har ulike operativsystem.

Hva er et kodeord?

Et kodeord er et kort ord som brukes for innkommende tekstmeldinger. Et kodeord er registrert på et kortnummer, sannsynligvis 2030 eller 2090. Kodeordet settes opp med 0kr i kostnad å sende SMS til det, men det kan framdeles brukes for å belaste for kontingent og lignende. Et kodeord kan ha flere underkodeord som dere selv setter opp, for eksempel BETAL for å betale en utestående kontingent, MEDLEM for å verifisere medlemskapet og mer. Dere kan sette opp underkodeord til å være det som passer for dere – og gjerne flere underkodeord som leder til samme funksjon. For eksempel kan både BETAL, BETALE og PAY lede til funksjonen «Betal med SMS».

Hva er et underkodeord? (aka «Et kodeord kan ha mange funksjoner»)

I motsetning til de fleste andre løsninger, har et kodeord for inngående SMS flere funksjoner i HyperSys. Samme hovedkodeord (f.eks. ORG1 på 2030) kan ha mange ulike funksjoner, for eksempel:

  • «ORG1 Ola Hansen [email protected] 1981» til 2030: Melde inn ny person
  • «ORG1 MEDLEM» til 2030: Sjekke om personen er medlem og gi informasjon om medlemskapet tilbake
  • «ORG1 BETAL 50» til 2030: Betale 50kr med visse forbehold
  • «ORG1 BETALE 50» til 2030: Betale 50kr med visse forbehold

Ovenfor er bare eksempler basert på at en organisasjon har kodeordet «ORG1» på 2030 og har satt opp underkodeordene MEDLEM, BETAL og BETALE. Organisasjonene styrer selv oppsettet sitt.

Tilgjengelige funksjoner for underkodeord

Betale kontingent med SMS

Det kan settes opp et eller flere underkodeord for å betale med SMS. Et trekk vil bli forsøkt via SMS-betaling (belastes mobilregninga). Les mer.

Oppdater adresse via SMS

Gjør det mulig å sende et underkodeord etterfulgt av ny adresse. Den nye adressa vil bli registrert på medlemmet som har mobilnummeret meldinga sendes fra. Kan ikke brukes av superbrukere. Les mer.

Oppdater e-postadresse via SMS

Gjør det mulig å sende et underkodeord etterfulgt av ny e-postadresse. Den nye e-postadressa vil bli registrert på medlemmet som har mobilnummeret meldinga sendes fra. Kan ikke brukes av superbrukere. Les mer.

Oppdater fødselsdato via SMS

Gjør det mulig å sende et underkodeord etterfulgt av fødseldato. Fødselsdatoen vil bli registrert på medlemmet som har mobilnummeret meldinga sendes fra. Kan ikke brukes av superbrukere, og påvirker ikke medlemskapkategori eller lignende. Les mer.

Medlemskapsstatus på SMS

Gir beskjed om personen er medlem og eventuell status på medlemskapet. Les mer.

Innmelding via SMS

Om ønskelig kan et underkodeord som «BLIMED» eller lignende settes opp for innmelding. De fleste organisasjoner velger dog heller at standardhandling for hovedkodeordet er innmelding. Dersom hovedkodeordet settes opp til innmelding, vil personer som sender SMS som ikke treffer på registrerte underkodeord bli tolka som forsøk på innmelding. Selv om hovedkodeordet er satt opp til å ha innmelding som handling, vil man kunne bruke underkodeord for betaling og andre handlinger.

Eksempel:

En organisasjon har kodeordet ORG1 på 2030 og setter opp kodeordet til å ha standardhandling innmelding. Organisasjonen setter også opp underkodeorda BETAL og BETALE for SMS-betaling og kodeordet EPOST for å oppdatere e-postadressa. Både personer som er og personer som ikke er medlem vil kunne bruke underkodeordene BETAL, EPOST etc. dersom de sender «ORG1 BETAL» uten at systemet tolker det som innmelding.

Dersom et medlem sender meldingen «ORG1» med et kodeord eller tekst som ikke er registrert som kodeord vil meldingen bli tolket som en vanlig tekstmelding, og du vil kunne både lese og besvare den fra SMS-dialog modulen. Et eksempel på en slik melding kan være «ORG1 Hei, når er sommerleiren i år?». Dersom en person som ikke er medlem sender en slik melding, vil systemet først foreslå ovenfor personen at den sender personalia slik at de kan bli medlem.

Les mer om innmelding via SMS.

Oppsett av underkodeord

For å sette opp et nytt underkodeord, trykk på knappen «Legg til underkodeord». Merk at alle underkodeord må kobles til et kodeord, i dialogen kalt «Foreldre»/»Parent». For eksempel i «ORG1 BETAL» til 2030-eksempelet vil «ORG1» være hovedkodeord og «BETAL» være underkodeordet. Organisasjonen kan ha en rekke forskjellige underkodeord, men vi anbefaler at de består av så få tegn som mulig og helst ikke spesialtegn, da dette kan oppfattes ulike på forskjellige mobilplattformer.

Kan ha sensitivt innhold

Dersom denne boksen hukes av, vil ikke informasjonen vises i SMS-dialogen. Kan for eksempel brukes ved innsamling av personnummer som skal registreres på profilen til medlemmet, men ikke vises til alle som har tilgang til SMS-dialog.

Funksjonalitet/SMS-relaterte komponenter

Der er her du vil klikke deg inn dersom du har behov for å aktivere eller deaktivere de forskjellige komponentene. Det er verdt å være oppmerksom på at i mange tilfeller vil hele menyvalg kun være synlige dersom komponenten er aktivert.

SMS-dialog

Dersom SMS-dialog er aktivert blir all dialog med medlemmer via SMS samlet på en egen side hvor du kan sende tekstmeldinger og har oversikt over både inngående og utgående tekstmeldinger som er blitt sendt. Det er her du kan se om et medlem har sendt inn tekstmelding for innmelding eller betaling. Dette er veldig nyttig som et feilsøkingsverktøy ettersom du kan se akkurat hva medlemmet har skrevet når det sendte inn melding, slik at du enkelt kan se om det har vært en skrivefeil i meldingen eller om f.eks. et innbetalingsforsøk er avvist av ulik årsak. Da kan du sende en tekstmelding tilbake til medlemmet og guide det på rett vei. Du kan lese mer om SMS-dialogsenteret ved å følge linken til artikkelen som beskriver dette mer detaljert.

SMS-innmelding

Denne komponenten gjør det mulig å ta imot innmeldinger via tekstmelding (SMS). Meldinger vil dukke opp i SMS-dialogen (som må være aktivert). Merk at innkommende kodeord må settes opp for å bruke denne funksjonen. Ved å følge linken til artikkelen vår om innmelding og betaling via SMS vil du også få en detaljert beskrivelse av hvordan du setter opp dette første gang, den artikkelen finner du ved å følge linken her.

Oppdatering av brukerinformasjon

Denne komponenten gjør det mulig for medlemer å oppdatere personalia tilknyttet sitt medlemskap ved hjelp av en enkel tekstmelding. Dersom dette blir satt riktig opp vil medlemmet både kunne endre sin e-postadresse, fødselsdato og postadresse. Dette er en tjeneste som kan spare deg som jobber med medlemsregistre for ganske mye manuelt arbeid. For å få dette til å virke optimalt er du avhengig av at du setter opp et underkodeord må aktiveres for oppdatering av de ulike feltene på medlemmets profilside i HyperSys, altså må du ha et underkodeord for fødselsdato, et underkodeord for postadresse, og et underkodeord for e-postadresse.Du kan lese mer om brukeroppdatering via SMS her.

 

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.