Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fornying for forbund

I forbund kan lokallag selv sette kontingent, og det er lokallagene som har oversikt over hvilke medlemmer som skal fornyes, og hvem som skal meldes ut ved fornying til nytt år.

Du finner fornying ved å gå på Medlemskap –> Oppsummering av fornying. Det er tre steg for vedlikehold og fornying av lister i HyperSys for lokallag i forbund.

  1. Gå gjennom medlemskapstyper og kontingenter
  2. Fornying av medlemmer
  3. Oppsummering

Medlemskapstyper og kontingenter

Her bestemmer du hva som skal skje med medlemskapstyper og kontingenter til neste år. Du har tre valgmuligheter; ny pris, beholde nåværende pris, eller deaktivere medlemskapstypen. Du må ta et aktivt valg for alle medlemskapstypene som er listet opp.

Du kan i tillegg velge å flytte alle fra en medlemskapstype til en annen, for eksempel flytte “Gratismedlemmer” til “Ordinær”. Da vil alle med medlemskapstypen “Gratismedlemmer” fornyes til “Ordinær” når fornying gjennomføres. Dette kan endres for enkeltpersoner i listen som kommer i neste steg.

Når du har gjort dine valg går du videre til neste steg som er fornying av medlemmene i lokallaget. 

Fornying av medlemmer

I dette steget får du en oversikt over alle medlemmene i lokallaget, og mulighet til å velge om de skal være med videre til neste år, eller at de ikke skal fornyes. Gå gjennom listen for å bestemme hvem som skal fornyes, og hvem som ikke skal fornyes. De som skal fornyes blir med videre til 2020, og er å finne på medlemslisten for 2020 etter fornying, de som ikke skal fornyes blir stående i medlemslisten ut 2019, men blir ikke tatt med videre til 2020.

Valgmuligheter for enkeltmedlemmer ved fornying

Her kan du også endre medlemskapstypen til enkeltmedlemmer dersom du ønsker det. Endrer du dette her vil det være det samme som om du hadde endret det på profilen til enkeltmedlemmet, og det vil overstyre eventuelle valg du gjorde i steg 1. Hvis du ønsker å endre medlemskapstypen gjør du det ved å trykke på nedtrekksmenyen hvor medlemskapstypen står, og velge blant de medlemskapstypene som er tilgjengelig.

Oppsummering

Dersom organisasjonen din bruker sentrale medlemskapskontingenter med lokale underkontingenter, vil kun underkontingenten stå som kontigent på denne oppsummeringssiden

Når du har gått gjennom steg en og to kommer du til en oppsummering av hva som skjer ved fornying basert på valgene du har gjort. Her vil du se oversikt over hvor mange medlemmer som vil få den medlemskapstypen i 2020, hvor mange som hadde den i 2019 som ikke vil bli fornyet til 2020, og hvor mange som hadde den i 2019, men som får en annen medlemskapstype i 2020.

Eksempel på informasjon.

Har du direkte medlemmer tilknyttet din organisasjon som er satt til å fornyes starter du selve fornyingsjobben her.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *