Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hvordan: Hente ut skatterapport

Skatterapporten vil kun ta med medlemmer som har registrert fødelsnummer, ettersom Skatteetaten krever at fødelsnummer skal være med i rapporten. Hvis det ikke er et valg for å registrere fødselsnummer på brukerprofilen kan dette skrus på i systeminnstillingene.

MERK: Navnet på en person i systemet må stemme overens med fødselsnummeret. Hvis det er en skrivefeil i navnet til personen, eller det er fødselsnummeret til en annen person som er oppgitt, vil personen ikke få skattefradrag.

Skatterapport for et år kan hentes ut ved å gå til Administrator -> Skatterapport for donasjoner.

Rapporten tar utgangspunkt i minstesummen som er satt i systemet. Som standard er denne summen 500kr, som er den minste summen en skattebetaler må donere til en organisasjon i løpet av et år for å kvalifisere til skattefradrag. Alle personer som har registrert fødselsnummer og har donert mer enn minstesummen i løpet av året blir tatt med i rapporten. Minstesummen kan endres i systeminnstillingene.

Merk at HyperSys kun kjenner til de donasjonene som er ført i systemet, slik at donasjoner som mottas utenfor HyperSys må registreres manuelt om disse giverene skal bli med i skatterapporten.

Første gang man laster skatterapporten for et gitt år kan det ta litt tid å laste siden. Dette skyldes at rapporten genereres mens siden lastes. Etter siden har lastet vil systemet ikke lage rapporten på nytt. Om man registrerer nye betalinger etter datoen rapporten sist ble oppdatert må man trykke på Oppdater for å generere rapporten på nytt.

Rapporten består av to forskjellige filer som kan lastes ned; selve skatterapporten (.XML-fil) og adresseliste (.XLS-fil). Skatterapporten er filen som skal sendes til Skatteetaten, mens adresselisten er en egen liste man kan laste ned for å lagre en oversikt over de medlemmene som ble rapportert inn i skatterapporten.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *