Skip to content Skip to footer

Sjekke status på medlemskap via SMS

I dokumentasjonen under blir det antatt at organisasjonen har kodeordet ORG1 på 2030. Underkodeordet «MEDLEM» er satt opp med medlemskapsstatussjekk som funksjonalitet.

Funksjonalitet og begrensninger

Løysninga gjer det mogleg å sjekke om personen som er registrert på avsendarnummeret er medlem, og isofall kva status for medlemskapen er.

Oppsett før bruk

Oppsett av SMS-kodeord

Før funksjonen kan brukast, må det settast opp eit kodeord for innkomande SMSar og eit underkodeord for sjekk av status på medlemskap. Les meir om SMS-konfigurasjon.

Oppsett av underkodeord til SMS
Oppsett av underkodeord til SMS

Bruk (SMS-meldinger)

For innmelding må meldinga inneholde namn og e-postadresse. Eventuell tekst etter e-postadresse vil bli lagra som kommentar på profilen til personen.

Døme 1 – mobilnummer tilhøyrer medlem med betalt kontingent

Avsendar: (+47) 999 99 999
Mottakar: 2030
Melding: «ORG1 MEDLEM»
Svarmelding: «Du (Ola Nordmann, #12345) har eit betalt og aktivt medlemskap av typen Ordinært medlem 2020.»

Døme 2 – mobilnummer tilhøyrer medlem med ubetalt kontingent

Avsendar: (+47) 999 99 999
Mottakar: 2030
Melding: «ORG1 MEDLEM»
Svarmelding: «Du (Ola Nordmann, #12345) har eit UBETALT medlemskap av type Ordinært medlem 2020. Ver snill og betal 50 kr til konto 9999.99.99995 med KID-nummer 00123455 for å aktivere medlemskapen.»

Døme 3 – mobilnummeret er ukjend for HyperSys

Avsendar: (+47) 999 99 999
Mottakar: 2030
Melding: «ORG1 MEDLEM»
Svarmelding: «Fann ingen brukarar med dette telefonnummeret.»

Døme 4 – mobilnummeret tilhøyrer fleire personar i HyperSys

Avsendar: (+47) 999 99 999
Mottakar: 2030
Melding: «ORG1 MEDLEM»
Svarmelding: «Det finst fleire medlemmar med dette telefonnummeret.»

Døme 5 – mobilnummeret tilhøyrer person som finst i HyperSys men utan medlemskap

Avsendar: (+47) 999 99 999
Mottakar: 2030
Melding: «ORG1 MEDLEM»
Svarmelding: «Du (Ola Nordmann, #12345) har ikkje tilgjengeleg medlemskapinfo for 2020.»

Oppfølging

Alle SMS knytta til denne funksjonaliteten vil dukke opp i SMS-dialogen.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.