Skip to content Skip to footer

SMS-dialogsenter

Dette verktøyet er tilgjengelig via sentralleddet (nasjonal organisasjon) sitt menyvalg Vår organisasjon -> Dialog. Om verktøyet ikke er synlig i menyen kan det tyde på at du enten ikke står i riktig organisasjonsnivå, at du ikke har riktig tilgangsnivå i organisasjonen din, eller at verktøyet ikke er aktivert for din organisasjon. Snakk med din lokale superbruker for å høre om det skulle vært der, også ta kontakt med brukerstøtte i Unicornis.

Verktøyet samler alle inngående tekstmeldinger og eventuelle svar som er gitt. Det kan brukes for dialog med generelle spørsmål, men det er mest brukt for å følge med på automatiske prosesser som innmelding, oppdatering av personalia og lignende.

Sidefanene på venstre og høyre side («Konversasjoner» og «Informasjon»)

På venstre side er en fane for pågående og arkiverte samtaler/konversasjoner/dialoger. Disse vil være synlige frem til de blir manuelt markert som ferdigbehandlet. Det er ofte nyttig å ha overblikk over hva som har skjedd siden sist gang man brukte verktøyet, og det gir mulighet til å følge opp brukere som har startet prosess som for eksempel innmelding men ikke har fullført. Mange organisasjoner foretrekker også å kunne sende en melding manuelt og ønske nye medlemmer velkommen, etterspørre mer personalia eller lignende.

På høyre side vises informasjon om mottaker og tilknyttede verktøy som er relevante for den aktive samtalen, blant annet å markere en samtale som ferdigbehandlet. 

Informasjon om avsender
Dersom avsender sitt mobilnummer ligger inne vil personalia, ofte navn og e-postadresse, bli vist. Dersom nummeret er ukjent vil det bli listet som «Ukjent». Om systemet har funnet en mulig person som treffer, men ikke stemmer helt, vil det bli vist en dialogboks med «Velg blant mulige mottakere» som gjør det mulig for deg å koble et nummer til riktig personen.

Avsender av svarmelding
Neste område viser informasjon om organisasjonen som vil stå som juridisk ansvarlig for tekst som sendes personen. Det er et lovkrav om å vise denne informasjonen.

Verktøy

Ulike verktøy vil kunne være tilgjengelig her, men det vanligste er en knapp for ferdigbehandlet. Denne knappen markerer samtalen som avsluttet inntil avsender velger å svare.

Hjelp

Informasjon om brukte ikoner m.m. vises her.

Hoveddialogen i midten

I hoveddialogen vises hele samtalen i kronologisk rekkefølge. Den andre parten vises med meldinger skrevet på venstre side og med blå bakgrunn mens svar som er sendt fra HyperSys vil bli vist skrevet fra høyre side med grå bakgrunn.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.