Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hvordan: Slå sammen lag

I forbindelse med for eksempel kommune-og fylkesammenslåing vil det være aktuelt å slå sammen lokallag eller fylkeslag. I denne artikkelen viser vi hvordan du går fram for å slå sammen lag i HyperSys på to ulike måter; opprette et helt nytt lag, eller beholde et lag som dekker laget som legges ned. Denne framgangsmåten kan brukes både for å slå sammen fylkeslag og lokallag. I begge alternativene er det mulig å beholde et eksisterende organisasjonsnummer, ved å legge organisasjonsnummeret inn på organisasjonsprofilen. Husk også at endringer må meldes til Brønnøysundregistrene.

Alternativ A, Opprette nytt lag

  1. Opprett det nye laget. Husk å ha riktig organisasjon som aktiv (sentralt for fylkeslag, riktig fylke for lokallag)
  2. Sett opp automatisk tilordning slik at det dekker områdene som har vært dekket av de lagene som skal legges ned
  3. Deaktiver lagene som skal inn i det nye laget
  4. Følg oppskriften, og flytt eventuelle aktive medlemmer med manuell tilordning, og underorganisasjoner til det nye laget
  5. Meld fra om endringer til Brønnøysundregistrene

Alternativ B, Slå sammen to (eller flere lag)

  1. Endre navn på laget som skal beholdes hvis dette skal endres
  2. Endre automatisk tilordning for det laget som skal beholdes til å dekke begge lagene
  3. Deaktiver laget som ikke skal beholdes
  4. Følg oppskriften og flytt eventuelle aktive medlemmer med manuell tilordning, og underorganisasjoner til laget som skal beholdes
  5. Meld fra om endringer til Brønnøysundregistrene

Hvis dere beholder et lag, og endrer navn på det, vil dette også påvirke historiske data. Hvis en person har vært styremedlem i Sør-Trøndelag fylkeslag i 2010, og fylkeslaget endrer navn til Trøndelag fylke i 2018, vil det på profilen til personen vises som at vedkommende var styremedlem i Trøndelag fylkeslag i 2010, selv om dette var før navneendring i HyperSys.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *