Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Støtteordninger og anonymisering

I forbindelse med statlige støtteordninger er man pliktige til å oppbevare informasjon om medlemmer i en gitt periode, selv om de har blitt meldt ut. Som regel vil slike krav om dokumentasjon gå foran behovet for å anonymisere brukere, men det er noe din organisasjon selv må ta stilling til.

Denne artikkelen er en veiledning for hvilke krav BUFDIR/Fordelingsutvalget stiller for dokumentasjon, og når man kan slette persondata som ellers er underlagt dokumentasjonskrav fra Fordelingsutvalget. Vi har vært i kontakt med BUFDIR i forbindelse med artikkelen for å være sikre på at rådene i artikkelen stemmer overens med dokumentasjonskravene til Fordelingsutvalget.

Grunnlagsår, søknadsår, utbetalingsår

Når en organisasjon mottar støtte fra Fordelingsutvalget så er det tre års forskjell mellom når medlemmer . I denne artikkelen bruker vi begrepene grunnlagsår, søknadsår og utbetalingsår.

  • Grunnlagsår [eks. 2018]: Året som ligger til grunn for søknaden som sendes inn til Fordelingsutvalget. Det er medlemmer per 31. desember i grunnlagsåret som legges til grunn i søknaden, og som må kunne dokumenteres senere.
  • Søknadsår [eks. 2019]: Året søknaden sendes inn til Fordelingsutvalget. For eksempel så sender man i 2019 søknaden som baserer seg på antall medlemmer i 2018.
  • Utbetalingsår [eks. 2020]: Året pengene fra støtteordningen blir utbetalt. Søknader som sendes inn i 2019 vil føre til at pengene blir utbetalt i 2020.

Hva kan man slette når?

Fordelingsutvalget krever at man kan dokumentere siste grunnlagsår som har blitt søkt på pluss fire år. Det er kun behov for å beholde medlemmer som har betalt, ettersom ubetalte medlemmer ikke inngår i grunnlaget til støtteordningen. Merk at dette kan variere fra støtteordning til støtteordning.

Rådene om anonymisering under er ikke ment som juridisk rådgivning fra Unicornis, men er skrevet på bakgrunn av e-post-dialog mellom Unicornis og BUFDIR i november 2019.

1. januar 2020

1. januar 2020 kan man trygt anonymisere medlemmer som sist har betalt kontingenten i 2013 eller tidligere.

Ettersom 2018 er siste rapporterte grunnlagsår må man beholde medlemmer som har betalt i 2018 eller opptil fire år tidligere (2017, 2016, 2015 og 2014).

Høsten 2020

Etter organisasjonen har levert søknad for grunnlagsåret 2019 (med utbetaling i 2021) kan man anonymisere medlemmer som sist har betalt kontingenten i 2014 eller tidligere.

Ettersom 2019 nå er det siste rapporterte grunnlagsåret må man beholde medlemmer som har betalt i 2019 og fire år tidligere (2018, 2017, 2016, 2015).

Videre lesing

Regelverket til Fordelingsutvalget er tilgjengelig på deres nettsider.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *