Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Innstillinger for lister og rapporter

Med dette verktøyet kan du selv velge standardutseende og -oppførsel for medlemslisten og organisasjonslisten, ved å definere hvilke kolonner og filtre som skal være synlig.

Vær oppmerksom på at endringer på innstillinger her vil påvirke hvordan medlemslisten og organisasjonslisten blir seende ut for alle brukere i organisasjonen. Endringer gjort i standardoppsett vil tre i kraft neste gang du logger inn. Innstillinger for standardsoppsett for organisasjonslisten og medlemslisten vil med andre ord ikke ha umiddelbar effekt.

Når du åpner administrator-verktøyet ser du etter linjen innstillinger for lister og rapporter.
Bildet viser uthevet menyvalg

Vi gjør oppmerksom på at dersom du velger mange kolonner (flere enn 4-6 aktive samtidig), om du velger 300 rader per side eller alle rader kan du oppleve at HyperSys blir tregt, ettersom du da krever at det skal vises ganske mye data samtidig.
Skjermbildet som viser valgte kolonner

Kolonner og rader vist som standard

Her kan dere definere hvilke kolonner som standard skal være synlig, hvor mange rader som skal vises per side. Brukere kan naturligvis endre på dette selv, både antall linjer og hvilke kolonner som skal være synlige – men dette blir nullstilt til standardoppsettet neste gang brukeren logger inn. Vær oppmerksom på at visning av data i noen av disse kolonnene også er avhengig av hvilke innstillinger som er satt under innstillinger for personvern og sikkerhet.

Ikke-fornybare personer vises? (Filter)

Når man gjennomgår fornying, eller setter en person som ikke-umiddelbart utmeldt vil de også bli merka som “ikke fornybar”. For noen organisasjoner er det logisk å filtrere bort disse medlemmene som standard. Dette er i form av et filter, som hver bruker kan velge å fjerne for å få opp alle medlemmer. De fleste organisasjoner velger å ikke aktivere dette filteret som standard.

Vis ikke-kontaktbare medlemmer i medlemslista

I en del organisasjoner skal personer som er merka som ikke-kontaktbare (f.eks. personer som er utmeldt i framtida), eller som manuelt er satt til ikke-kontaktbar aldri vises i medlemslista men være i systemet for statistikk og dokumentasjon – for eksempel personer som er utmeldt men danner grunnlag for statsstøtte-søknader og må være dokumenterbare noen år framover. Av personvern-hensyn vil personer merka ikke-kontaktbare være helt skjult fra medlemslista – og kan heller ikke bli vist med filter. Ved å skru på denne innstillingen, vil ikke-kontaktbare likevel bli vist i medlemslista.

Se avslutta medlemskap

Ved å aktivere denne innstillingen vil personer med avslutta medlemskap (f.eks. utmeldt) bli vist i medlemslista.

Vis bare aktive organisasjoner i organisasjonslista

Dersom aktivert vil kun organisasjoner som er aktive bli vist i Vår organisasjon →Underorganisasjoner. Du kan alltid søke opp inaktive organisasjoner fra aktør-lista.

Statistikk-rader for organisasjonslista

I organisasjonslista er det to sett med statistikk-rader som kan være tilgjengelig; “Statistikk, inkludert medlemmer i underorganisasjoner” og “Statistikk, kun direktemedlemmer”. For noen organisasjoner er det naturlig å ha begge disse aktive, mens for andre er det aktuelt å ha kun ene. Direktemedlemmer betyr personer som er medlem direkte i den organisasjonen. For eksempel, dersom et fylkeslag ikke har noen medlemmer i fylket direkte, kun i organisasjoner under seg, så vil det i direktemedlem-statistikken stå med 0 personer. Grunnen til at dette er delt opp i to ulike, er organisasjoner har behov for ulike tall.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *