Skip to content Skip to footer

Systemvalg

Systemvalg er en side med innstillinger knyttet til hvordan systemet oppfører seg. Det kan velges om innstillingen skal være slått på eller ikke.

Per nå kan innstilling ha endringsrettighet til Superbrukere, brukere med redigeringstilgang eller påvirket objekt(aktør). Det kan og være synlig for Superbrukere, brukere med redigeringstilgang, påvirket objekt eller alle.

Innstillingene kan endres med ja/nei-stillinger, eller med tall.

Det kan være andre valgmuligheter på deres systemvalg side.

Forklaring for innstillingene:

Kun superbrukere kan laste opp medlemsliste:
Dersom ja; Bare superbrukere kan laste opp medlemsliste.
Dersom nei; Bare brukere med rettighet kan laste opp medlemsliste.

Minimum en person må donere i løpet av et år for å få skattefradrag: Mulighet til å definere minimumsbeløp for skattefradrag.

Aktiver kjønnet «annet»:
Dersom ja; Ved valg av kjønn kan man velge mellom mann, kvinne eller annet.
Dersom nei; Ved valg av kjønn kan man velge mellom mann og kvinne.

Krev unik epostadresse for hver bruker:
Dersom ja; epostadresse blir lagret en gang og kan ikke brukes til flere medlemmer.Dersom nei; epostadresse kan brukes for flere medlemmer.

Krev unikt telefonnummer per bruker: Dersom ja vil det ikke være mulig å registrere et telefonnummer som allerede eksisterer på en ny bruker.

Tillat logging og visning av innkommende og utgående SMS-meldinger:
Dersom ja;
Dersom nei;

Aktiver opplasting av vedtekter:
Dersom ja;
Dersom nei;

Systemet brukes som grunnlag for søknader til BUFDIR: Dersom ja: Om anonymisering gir en påminnelse om å sette seg inn i regelverket for støtteordningen før anonymisering gjøres.

Systemet brukes som grunnlag for Frifond-søknader: Dersom ja: Om anonymisering gir en påminnelse om å sette seg inn i regelverket for støtteordningen før anonymisering gjøres.

Systemet brukes til lagring av sensitiv informasjon: Dersom ja: Det gis informasjon om hva dere bør tenke på ved anonymisering under Om anonymisering.

Deaktiver innmelding via SMS: Mulighet til å hindre innmelding via SMS.

Tillat lagring av fødselsnummer:
Dersom ja; Valg for å lagre fødselsnummer i personalia.
Dersom nei; fødselsnummer blir ikke lagret i personalia.

Tillatt antall feilede innloggingsforsøk:
Hvor mange ganger bruker kan prøve å logge seg inn før brukeren blir låst.

Tillat brukeroppdatering via SMS:
Dersom ja; Medlem kan sende SMS for å oppdatere personalia sitt.
Dersom nei; Medlem kan ikke sende SMS for å oppdatere personalia sitt.

Eksisterende medlemskap i opplastninger. 1: Fjern gammelt, behold nytt. 2. Behold gammelt, ignorer nytt. 3. Behold begge: Valgmuligheter for oppførsel i systemet når det blir lastet opp informasjon som samsvarer med et eksisterende medlem i systemet.

2 Comments
  • Hei Are,
   Takk for spørsmålet, vi har oppdatert artikkelen.
   Spørsmålene påvirker hvilken informasjon som gis ved anonymisering.
   Hvis man svarer ja på spørsmålene vil det gis en påminnelse om å sette seg inn i regelverket for støtteordningene, slik at man ikke anonymiserer informasjon som vil være nødvendig i en kontrollsituasjon.
   På sikt vil denne informasjonen også brukes av andre moduler for å ta høyde for ulike støtteordninger.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *