Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Reskontro – lister

Utfasa verktøy

Dokumentasjon blir ikke lenger vedlikehold, og vi anbefaler heller å bruke Betalinger listen for å håndtere innbetalinger. Klikk på knappen til høyre.

Les mer

HyperSys har flere listevisninger for reskontroer som viser forskjellige utvalg av reskontroene som finnes i systemet.

Reskontroliste

Viser alle reskontroer av alle typer i HyperSys.

Ved å klikke på en linje får man opp detaljvisning av den aktuelle reskontroen.

Reskontroføringer for donasjon

Viser alle reskontroføringer for donasjon i HyperSys. Hvis kampanje-modulen er aktivert vil listen også vise hvilken kampanje hver reskontrolinje er koblet til.

Ved å klikke på en linje får man opp detaljvisning av den aktuelle reskontroen.

Reskontroføringer for medlemskap

Viser alle reskontroføringer for medlemskap i HyperSys.

Ved å klikke på en linje får man opp detaljvisning av den aktuelle reskontroen.

Ubalanserte reskontroer (for medlemskap)

Viser alle reskontroer som ikke er i null, hvor reskontroen gjelder for medlemskap.

Ved å klikke på en linje får man opp detaljvisning av den aktuelle reskontroen.

Lister over reskontroer som krever manuell håndtering

Denne visningen gir mulighet til å velge blant flere lister som viser utvalg av reskontroer som må håndteres manuelt.

-> Ubalanserte reskontroer med små overbetalinger (inntil 100kr)

Viser alle reskontroer for medlemskap med balanse på mer enn 0kr og til og med 100kr. Felles for disse reskontroene er at de er overbetalt med en liten sum, som ofte kan være aktuelt å håndtere som donasjon.

-> Ubalanserte reskontroer i pluss

Denne listen viser alle reskontroer for medlemskap som har positiv balanse/overbetaling.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *