Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Liste over betalinger

Under Økonomi > Betalinger finner dere betalinger lastet opp fordelt på månedene de er lastet opp.

Bildet viser betalinger-listen, med utheving av menyvalg måned som må håndteres eller som er ferdig håndtert. I tillegg har vi uthevet de ulike statusene medlemmer kan ha (Grønn, rød, varseltrekant) og at de er knyttet sammen med kolonnene håndtert sum og ikke-håndtert sum.
Turkis utheving viser månedene som er merket som ikke håndtert eller ferdig håndtert. Rosa utheving fremhever statusene som medlemmer kan ha, og kolonnene “håndtert sum” og “ikke-håndtert sum”.

I denne listen får dere en oversikt basert på årets måneder. Dersom måneden er merket med en hake ✔️ betyr det at alle betalingene den måneden er håndtert, et rødt ❌ indikerer at denne månedens betalinger ennå ikke er ferdig håndtert. Slik får du raskt et oversikt over hvilke måneder du bør fokusere på når du åpner listen over betalinger.

Listen brukes ellers for å gjøre deg oppmerksom på hvilke medlemmer som bør følges opp (se uthevet boks nedenfor for nærmere forklaring på statussymbolene knyttet til medlemmer). Merk deg at denne listen tar utgangspunkt i selve betalingen som er kommet inn, og du kan derfor oppleve at medlemmer har ulik status på denne listen i forhold til hva de har på Faktura-listen (som tar utgangspunkt i fakturaen). For å håndtere et medlem som er markert som “her må du gjøre noe”, klikker du på medlemmet og dermed får du opp en detaljert visning av betalingen (se mer om håndtering av betalinger på denne siden). Dere kan lage dere et utvalg på samme måte som dere gjør i for eksempel medlemslisten.

I medlemslisten representerer grønt, rødt og varseltrekant en betalt, ubetalt eller ubalansert reskontro. I betalinger representerer det en håndert, uhåndtert eller delvis håndtert betaling.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *