Skip to content Skip to footer

Tilgangsrapport

Tilgangskontroll er en sentral del av det å drifte en trygg organisasjon. Å være sikker på at de som skal ha tilgang til noe er de eneste som har det kan være en omfattende oppgave. Hypersys har derfor noen verktøy som gjør dette enklere.

Tilganger i Hypersys reguleres gjennom hvilke roller du har i en organisasjon. Mer informasjon om hvordan man tillegger en rolle tilganger finnes på siden om roller.

Generell oversikt

For å se en oversikt over hvilke roller som har hvilke tilganger kan du navigere til siden «Oppsett» under fanen «Vår Organisasjon». Her finner du en oversikt over alle verv med tilganger i din organisasjon, antall med det vervet, og hvilke tilganger vervet gir. Ved å trykke på navnet til vervet kan du redigere vervtypen.

Utklipp fra tilgangstabell

Personspesifikk oversikt

For å se hvilke tilganger en person har i en gitt organisasjon kan man navigere til brukerprofilen. Under boksen «Verv og tilganger» vil man få en lenke til en tilgangsrapport for den spesifikke brukeren. Her er alle tilgangene en bruker har fordelt på organisasjon, så man lett kan se om personen har alle tilganger personen skal ha. Du kan også se tilganger fordelt på de unike, aktive, vervene personen har ved å trykke på organisasjonen på denne siden.

Utklipp fra «Verv og tilganger»
Utklipp fra personlig tilgangstabell

Tilgangsnivåer

Tilgangsnivåer er styrt på et par forskjellige måter. Under følger en oversikt over hva de forskjellige nivåene tillater brukere å gjøre.

Søk
 • Medlemmer: Rollen har tilgang til å søke opp alle som er medlemmer i organisasjonen.
 • Aktive brukere: Rollen har tilgang til å søke opp alle som er tilknyttet organisasjonen, selv om de ikke er medlemmer.
Kan sende e-post
 • Nei: Rollen har ikke tilgang til å sende e-post fra HyperSys i organisasjonens navn.
 • Ja: Rollen har tilgang til å sende e-post fra HyperSys i organisasjonens navn.
Kan sende SMS
 • Nei: Rollen har ikke tilgang til å sende SMS fra HyperSys i organisasjonens navn.
 • Ja: Rollen har tilgang til å sende SMS fra HyperSys i organisasjonens navn.
Kan sende brevpost
 • Nei: Rollen har ikke tilgang til å sende brevpost fra HyperSys i organisasjonens navn.
 • Ja: Rollen har tilgang til å sende brevpost fra HyperSys i organisasjonens navn.
Organisasjonsinformasjon
 • Ingen tilgang: Rollen har ikke tilgang til å se på, eller endre organisasjonsinformasjonen.
 • Lesetilgang: Rollen har kun tilgang til å se på organisasjonsinformasjonen, men ikke gjøre endringer.
 • Redigeringstilgang: Rollen har tilgang til å gjøre endringer i organisasjonsinformasjonen, men ikke slette noe.
 • Fjerningstilgang: Rollen har full tilgang til å lese, gjøre endringer og slette ting i organisasjonsinformasjonen.
Roller og verv
 • Ingen tilgang: Rollen har ikke tilgang til å se på, eller endre oppsett av roller og verv.
 • Lesetilgang: Rollen har kun tilgang til å se på oppsett av roller og verv, men ikke gjøre endringer.
 • Redigeringstilgang: Rollen har tilgang til å gjøre endringer i oppsett av roller og verv, men ikke slette noe.
 • Fjerningstilgang: Rollen har full tilgang til å lese, gjøre endringer og slette ting i oppsett av roller og verv.
Organisasjonsøkonomi
 • Ingen tilgang: Rollen har ikke tilgang til økonomi-modulen.
 • Lesetilgang: Rollen har kun tilgang til å se på økonomi-modulen, men ikke gjøre endringer.
 • Redigeringstilgang: Rollen har tilgang til å gjøre endringer i økonomi-modulen, men ikke slette noe.
 • Fjerningstilgang: Rollen har full tilgang til å lese, gjøre endringer og slette ting i økonomi-modulen.
Økonomi
 • Ingen tilgang: Rollen kan ikke se økonomiske bevegelser og faktura for medlemmer.
 • Lesetilgang: Rollen kan se reskontro og faktura, og kan sende faktura på e-post.
 • Redigeringstilgang: Rollen kan gjøre endringer i reskontro, oppdatere, og kreditere faktura.
 • Fjerningstilgang: Rollen kan gjøre endringer i reskontro, oppdatere, og kreditere faktura.
Håndtere medlemsinformasjon
 • Ingen tilgang: Rollen har ikke tilgang til å se på, eller endre medlemsinformasjon.
 • Lesetilgang: Rollen har kun tilgang til å se medlemsinformasjon, men ikke gjøre endringer.
 • Redigeringstilgang: Rollen har tilgang til å gjøre endringer i medlemsinformasjonen, men ikke slette noe.
 • Fjerningstilgang: Rollen har full tilgang til å lese, gjøre endringer og slette ting i medlemsinformasjonen.
Se historiske data
 • Nei: Rollen har ikke tilgang til å se gamle data (Som f.eks medlemslister for tidligere år)
 • Ja: Rollen har full tilgang til å se gamle data.
Medlemskapsoppsett
 • Ingen tilgang: Rollen har ikke tilgang til å se på, eller endre medlemskapsoppsettet.
 • Lesetilgang: Rollen har kun tilgang til å se medlemskapsoppsettet, men ikke gjøre endringer.
 • Redigeringstilgang: Rollen har tilgang til å gjøre endringer i medlemskapsoppsettet, men ikke slette noe.
 • Fjerningstilgang: Rollen har full tilgang til å lese, gjøre endringer og slette ting i medlemskapsoppsettet.
Se begrensede kolonner i medlemslisten
 • Nei: Kan ikke se kolonner som er satt til begrenset
 • Ja: Kan se alle kolonner
Nedlasting av medlemsliste
 • Ingenting: Rollen kan ikke laste ned medlemsliste.
 • Kun ikke-begrensede kolonner: Rollen får ikke laste ned begrensede kolonner.
 • Alt: Rollen kan laste ned medlemsliste, også begrensede kolonner.
Årsrapporter
 • Ingen tilgang: Rollen har ikke tilgang til å se på, eller endre årsrapporter
 • Lesetilgang: Rollen har kun tilgang til å lese årsrapporter, men ikke gjøre endringer.
 • Redigeringstilgang: Rollen har tilgang til å gjøre endringer i årsrapporter, men ikke slette de.
 • Fjerningstilgang: Rollen har full tilgang til å lese, gjøre endringer og slette årsrapporter.
Arrangementer
 • Ingen tilgang: Rollen har tilgang å se på Dashboardet sitt.
 • Lesetilgang: Rollen har tilgang til å se på Dashboardet sitt og se arrangementer i leddet rollen er satt på.
 • Redigeringstilgang: Rollen har tilgang til å se og opprette arrangementer.
 • Fjerningstilgang: Rollen har full tilgang til å se, opprette og konfigurere arrangementer.
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *