Skip to content Skip to footer

Tilgangsrapport

Tilgangsrapport og styring av ulike brukeres tilgangsnivå er en sentral del av det å drifte en trygg organisasjon. Har du kontroll på dette kan du også være sikker på at det er riktig personer som har tilgang til ulike verktøy og moduler. Dette gjør vi ganske enkelt Hypersys med en grafisk presentasjon av de ulike rollene som har blitt tildelt tilgang til ulike moduler og verktøy. Fordi tilgangsstyring i Hypersys henger sammen med hvilke roller et medlem har i en organisasjon, er det også viktig at roller allerede er opprettet og tilknyttet riktig medlem før du begynner å jobbe med tilgangsstyring. Mer informasjon om hvordan man tillegger en rolle tilganger finnes på siden om roller.

Du finner en oversikt over hvilke roller som har blitt gitt ulike tilgangsnivåer under menyvalget tilgangsrapport for verv, som ligger inn under oppsett under hovedmenyen vår organisasjon, i noen tilfeller er dette menyvalget kun synlig dersom du allerede står i sentralleddet (det avhenger av oppsettet for HyperSys i din organisasjon). Der finner du en oversikt over alle verv med tilganger i din organisasjon og hvilke tilganger de ulike verv gir. Ved å trykke på navnet til vervet kan du redigere vervtypen.

Personspesifikk oversikt

Dersom du kun vil vite hvilke tilganger et spesifikt medlem har i en gitt organisasjon kan du navigere til dette medlemmets brukerprofil. Da leter du etter kortet som heter verv og tilganger på dette kortet klikker du på teksten vis verv med tilganger, og dermed får du en beskrivelse av tilgangsnivåene denne spesifikke brukeren. Her er alle tilgangene en bruker har fordelt på organisasjon, så du kan lett se om medlemmet eventuelt har tilganger det ikke burde ha eller om det mangler noen tilganger. Du kan også se tilganger fordelt på de unike, aktive, vervene personen har ved å trykke på organisasjonen på denne siden.

Tilgangsnivåer/rettigheter

Tilgangsnivåer er definert på forskjellige måter, nedenfor følger derfor en oversikt over hva de forskjellige nivåene tillater brukere å gjøre.

For modulene “organisasjonsinformasjon”, “roller og verv”, “organisasjonsøkonomi”, “økonomi”, “håndtere medlemsinformasjon”, “medlemskapsoppsett”, “årsrapporter” og “arrangementer” gjelder følgende tilgangsnivåer.

 • Ingen tilgang: Rollen har ikke tilgang til å se på, eller endre informasjonen.
 • Lesetilgang: Rollen har kun tilgang til å se på informasjonen, men ikke gjøre endringer.
 • Redigeringstilgang: Rollen har tilgang til å gjøre endringer i informasjonen, men ikke slette noe.
 • Fjerningstilgang: Rollen har full tilgang til å lese, gjøre endringer og slette ting i informasjonen.

For modulene “kan sende e-post”, “kan sende SMS”og  “kan sende brevpost”, gjelder følgende tilgangsnivåer:

 • Nei: Rollen har ikke tilgang til å sende e-post/SMS/brevpost fra HyperSys i organisasjonens navn.
 • Ja: Rollen har tilgang til å sende e-post/SMS/brevpost fra HyperSys i organisasjonens navn.

For modulene  “se historiske data” og “se begrensende kolonner i medlemslisten” gjelder følgende tilgangsnivåer:

 • Nei: Rollen har ikke tilgang til å se gamle data/begrensede kolonner 
 • Ja: Rollen har full tilgang til å se gamle data/alle kolonner.

I tillegg finnes modulene “nedlasting av medlemsliste” og “søk” med disse tilgangsnivåene.

Nedlasting av medlemsliste

 • Ingenting: Rollen kan ikke laste ned medlemsliste.
 • Kun ikke-begrensede kolonner: Rollen får ikke laste ned begrensede kolonner.
 • Alt: Rollen kan laste ned medlemsliste, også begrensede kolonner.

Søk

 • Medlemmer: Rollen har tilgang til å søke opp alle som er medlemmer eller ellers direkte tilknyttet organisasjonen hvor de har verv. For eksempel om du har verv i et lokallag kan du ikke søke opp personer som ikke er medlem eller ellers knyttet til lokallaget hvor du har vervet.
 • Aktive brukere: Rollen har tilgang til å søke opp alle som er tilknyttet organisasjonen på kryss av organisasjonens struktur, selv om de ikke er medlemmer. Husk at dette vil gi tilgang til å søke opp aktører som ikke er medlem der personen har verv. Denne tilgangen bør bare brukes på personer med en tilknytting til sentralt og eventuelt fylkessekretærer og lignende.
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *