Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tilgangsrapport

Tilgangsrapport og styring av ulike brukeres tilgangsnivå er en sentral del av det å drifte en trygg organisasjon. Har du kontroll på dette kan du også være sikker på at det er riktig personer som har tilgang til ulike verktøy og moduler. Dette gjør vi ganske enkelt Hypersys med en grafisk presentasjon av de ulike rollene som har blitt tildelt tilgang til ulike moduler og verktøy. Fordi tilgangsstyring i Hypersys henger sammen med hvilke roller et medlem har i en organisasjon, er det også viktig at roller allerede er opprettet og tilknyttet riktig medlem før du begynner å jobbe med tilgangsstyring. Mer informasjon om hvordan man tillegger en rolle tilganger finnes på siden om roller.

Hvor finner jeg oversikt over tilganger?

For tiden finnes tilgangsrapporten kun i klassisk grensesnitt. Den finner du ved å klikke på ‘Vår organisasjon’ → ‘Oppsett’ → ‘Tilgangsrapport for verv’. Her er en full oversikt over tilganger fordelt på verv. I noen tilfeller må du sørge for at du er i HyperSys-en til sentralleddet i organisasjonen din for at dette menyvalget skal dukke opp. Ved å trykke på vervnavn i oversikten blir du tatt rett til redigeringssiden for vervet. Det er også mulig å finne personspesifikk oversikt på et medlems brukerprofil.

Skjermbilde av siden for tilgangsrapport.
Slik ser tilgangsrapporten i HyperSys ut

Tilgangsnivåer og rettigheter

Tilgangsnivåer er definert på forskjellige måter, nedenfor følger derfor en oversikt over hva de forskjellige nivåene tillater brukere å gjøre.

For modulene ‘Organisasjonsinformasjon’, ‘Roller og verv’, ‘Organisasjonsøkonomi’, ‘Økonomi’, ‘Håndtere medlemsinformasjon’, ‘Medlemskapsoppsett’, ‘Årsrapporter’ og ‘Arrangementer’ gjelder følgende tilgangsnivåer:

 • – / Ingen tilgang: Rollen har ikke tilgang til å se på, eller endre informasjonen.
 • / Lesetilgang: Rollen har kun tilgang til å se på informasjonen, men ikke gjøre endringer.
 • / Redigeringstilgang: Rollen har tilgang til å gjøre endringer i informasjonen, men ikke slette noe.
 • /Fjerningstilgang: Rollen har full tilgang til å lese, gjøre endringer og slette ting i informasjonen.

For modulene ‘Kan sende e-post’, ‘Kan sende SMS’ og ‘Kan sende brevpost’ gjelder følgende tilgangsnivåer:

 • Nei: Rollen har ikke tilgang til å sende e-post/SMS/brevpost fra HyperSys i organisasjonens navn.
 • Ja: Rollen har tilgang til å sende e-post/SMS/brevpost fra HyperSys i organisasjonens navn.

For modulene ‘Se historiske data’ og ‘Se begrensende kolonner i medlemslisten’ gjelder følgende tilgangsnivåer:

 • Nei: Rollen har ikke tilgang til å se gamle data/begrensede kolonner 
 • Ja: Rollen har full tilgang til å se gamle data/alle kolonner.

I tillegg finnes modulene ‘nedlasting av medlemslise’ og ‘søk’ med disse tilgangsnivåene.

For ‘Nedlasting av medlemslistegjelder følgende tilgangsnivåer:

 • Ingenting: Rollen kan ikke laste ned medlemsliste.
 • Kun ikke-begrensede kolonner: Rollen får ikke laste ned begrensede kolonner.
 • Alt: Rollen kan laste ned medlemsliste, også begrensede kolonner.

For ‘Søk’ gjelder disse tilgangsnivåene:

 • / Medlemmer: Rollen har tilgang til å søke opp alle som er medlemmer eller ellers direkte tilknyttet organisasjonen hvor de har verv. For eksempel om du har verv i et lokallag kan du ikke søke opp personer som ikke er medlem eller ellers knyttet til lokallaget hvor du har vervet.
 • / Aktive brukere: Rollen har tilgang til å søke opp alle som er tilknyttet organisasjonen på kryss av organisasjonens struktur, selv om de ikke er medlemmer. Husk at dette vil gi tilgang til å søke opp aktører som ikke er medlem der personen har verv. Denne tilgangen bør bare brukes på personer med en tilknytting til sentralt og eventuelt fylkessekretærer og lignende.
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *