Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fornying

HyperSys har kalenderår-medlemskap, med andre ord slutter medlemskapene ved nyttår. Alle aktive (ikke-utmeldte) medlemmer blir automatisk fornyet ved nyttår, slik at de står oppført med et ubetalt medlemskap fra og med 1. januar.

Automatisk fornying 1. januar

Alle medlemmer som står i medlemslista 31. desember, og som ikke er utmeldt eller ellers markert ikke-fornybar, vil automatisk bli fornyet natt til 1. januar. Merk at kontingentkrav ikke automatisk blir sendt ut, og det er mulig å gjøre endringer etter at fornying er gjort.

Om kontingentoppsett (beløp, tilgjengelige kontingenter o.l.) har endra seg, må dette legges inn før nyttår

Dersom organisasjonen har gjort endringer på kontingentoppsettet sitt, som for eksempel beløp på kontingent og hvilke kontingenter som skal brukes, må dette legges inn før nyttår i fornyingsverktøyet.

Om personer skal ha andre medlemskapstyper, må dette legges inn før nyttår

I forkant av fornying kan man justere på hvordan medlemmene skal bli fornyet, f.eks. om personer med en medlemskapstype skal få en ny medlemskapstype (typisk for førsteårs-kontingent som skal bli vanlig kontingent o.l.). Slike regelsett legges lett inn i fornyingsverktøyet, men må gjøres før fornying skjer natt til 1. januar.

Det er også mulig å gjøre individuell tilpassing i fornyingsverktøyet – at en spesifikk person skal få en annen medlemskapstype.

Endre medlemskap etter fornying

Det er mulig å gjøre endringer etter at fornying er gjort natt til 1. januar, men om det er endringer på en stor gruppe personer, er det en vesentlig enklere å passe på at oppsettet er rett før natt til 1. januar.

Du kan lese mer om hvilke verktøy man kan bruke etter fornyingen har blitt gjort, og hvordan man håndterer betalinger som kommer inn sent på hjelpesiden om fornying – etter 1. januar.

Fornying i forbund/paraplyorganisasjoner

I enkelte organisasjoner er medlemskap knyttet mot underorganisasjonene i stedet for å være knyttet til den sentrale organisasjonen. I slike organisasjoner (forbund) er det lokallagene selv som klargjør og gjennomfører fornyingen.

I motsetning til sentraldrevne organisasjoner (hvor fornyingen skjer automatisk ved nyttår) så blir medlemmer i forbund fornyet umiddelbart når et lag gjennomfører fornyingen.

Du kan lese mer om dette på hjelpesiden om fornying for forbund.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *