Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kontaktbar/ikke kontaktbar

I visse tilfeller ønsker ikke medlemmer å bli kontaktet når de melder seg ut, eller har et ønske om å ikke få mange varsler fra organisasjonen.
Det mest brukte tilfellet av ikke kontaktbar er om et medlem er død og ikke skal motta noe som helst av informasjon fra organisasjonen.

I Hypersys kan dere endre status om medlemmet skal være kontaktbar eller ikke.

Når personen er satt som ikke-kontaktbar, vil ikke systemet sende SMS, e-post eller brev ved bruk av lister, men informasjon kan fortsatt hentes ut i lister.

Personalia

Fra personalia til medlemmet, kan dere enkelt endre status på Kontaktbar ved å trykke på Ja 
Så vil endringsvinduet komme fram og fra nedtrykksmenyen kan dere endre det til Nei 

Fullfør statusendring med 

Utmelding

Ved utmelding av et medlem, velg utmeldingstype og årsak. Nederst kan dere krysse av på Medlemmet ønsker ikke å bli kontaktet av organisasjonen.

Etter å ha trykket på Meld ut, vil vinduet oppsummere handlingen dere gjorde.

Når personen blir satt som ikke-kontaktbar og sjekker profilen til medlemmet neste gang, vil et varsel komme fram øverst med:

Jobbe med listene

I listene er det vanlig å ikke ha med ikke kontaktbare medlemmer. Dersom det er behov, kan det endres.

Ved å gå på Administrator → Systeminstillinger i første valget står “Vis ikke kontaktbare personer i lister” med standardvalg Nei.

Med standardvalg Ja vil ikke kontaktbare komme fram som et filter i medlemslisten.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *