Skip to content Skip to footer

Bankkontoer for organisasjoner i Hypersys

For å endre organisasjonens bankkontonummer, sette et bankkontonummer som inaktivt eller slettes ber vi deg ta kontakt med brukerstøtte hos Unicornis.

En organisasjon kan ha en eller flere bankkontoer registrert til seg, og denne siden vil oppføre seg ulikt basert på typen organisasjon. For de fleste vil det holde å registrere et kontonummer som kan brukes til å motta utbetalinger fra sentralorganisasjon. I tilfeller ved selvstyrte lokallag under Forbund vil det være hensiktsmessig å ha to kontonummer registrert, hvor ett brukes til å motta utbetalinger fra sentralorganisasjonen (eller fakturaer til sentralleddet fra Unicornis), og det andre brukes til utgående faktura (til eksempelvis kontingent, kampanjer og donasjoner).

Hvis du vil legge til kontonummer til organisasjonen kan man gjøre det via profilsiden til organisasjonen. Du kan legge til ulike kontonummer for ulike formål. For å legge til kontonummer fra profilsiden trykker du på linjen hvor det står “bankkonto” (markert på skjermbildet nedenfor) for så å trykke på “Legg til nytt kontonummer” i det nye vinduet som kommer opp.

Bildet viser hvor i organisasjonsprofilen linjen med bankkonto blir vist

Standardoppsett – laget fakturerer ikke fra HyperSys

Dersom laget ikke fakturerer noe fra HyperSys, kan det registreres en type bankkonto. Kontonummer for utbetaling kan skrives inn i organisasjonsprofil under Basisinformasjon.

Organisasjoner som fakturerer medlemmer fra HyperSys

Organisasjoner som fakturerer medlemmer fra HyperSys kan registrere to bankkontotyper; Utbetalinger og Utgående fakturaer (innbetalinger). Begge typer registreres ved å trykke på bankkonto under Basisinformasjon i organisasjonsprofilen.

Oversikt over kontoer

Bildet viser hvordan vinduet kontoer for organisasjon ser ut, med mulighet til å klikke på knappen legg til konto

Bildet over viser kontoer som er lagt til for organisasjon med ID, kontonummer, beskrivelse, bankoverføring og kontotype.

Det kan kun være en konto per kontotype aktivt, dersom man legger til et nytt kontonummer av en type som allerede finnes blir det kontonummeret som er aktivt satt til inaktivt når det nye kontonummeret er lagt til.

Ved å trykke på Legg til konto, vil du få ny boks som er på bilder under.

Bildet viser hvilke informasjon som må fylles inn når du prøver å legge opprette ny konto for en organisasjon i HyperSys

Bilder over viser opprettelse av konto.
Kontonummer: Kontonummeret, et gyldig norsk kontonummer(11-siffer).
Banknavn: Navnet på banken (for eksempel Bien Sparebank).
Beskrivelse: Intern kommentar, ved behov – for eksempel «Den nye driftskontoen»

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *