Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hvordan: Behandle årsrapporter

Behandling av årsrapporter gjøres av sentralleddet i en organisasjon. Det gjøres etter at lokallagene har sendt inn og signert årsrapporten. Behandling og godkjenning av innkommende årsrapporter fra menyvalget Årsrapport -> Håndter årsrapporter. Når du har klikket deg frem til riktig sted vil du se en liste over alle årsrapporter som er innkrevd. Listen viser hvilken organisasjon som har sendt inn årsrapport, status på rapporten, og kontaktinfo til organisasjonen. Fra listen kan man laste ned besvarelser, sende e-post og SMS, og gjøre endringer på innkrevde årsrapporter.

Endre på innkrevde årsrapporter

Noen ganger vil det være behov for å gjøre endringer på innkrevde årsrapporter. Da må du velge den eller de rapportene fra listen som skal endres, også trykker du på endringsknappen. Da vil du få to alternativer; oppdater eller slett. Du kan gjøre oppdateringer på en eller flere innkrevde årsrapporter for å endre innleveringsfristen, eller antall påkrevde medlemmer for å få levere rapporten. Endringene er mulig å gjøre så lenge årsrapportene ikke er blitt godkjent. Etter at de er godkjent er det vanskelig å gjøre endringer. Du kan også slette innkrevde årsrapporter, dersom du har krevd inn fra en organisasjon som allikevel ikke skal levere årsrapport.

Godkjenne eller avvise en årsrapport

For å behandle en enkelt årsrapport, klikker du på navnet til organisasjonen. Det vil da dukke opp et vindu med besvarelsen til organisasjonen. Når besvarelsen er lest gjennom, kan dere velge å godkjenne eller avvise årsrapporten.
Hvis dere huker av for “Send e-post varsel” vil organisasjonen få beskjed om at dere har godkjent/avvist rapporten sammen med en melding dere kan spesifisere under.

Hvis du velger å avvise en årsrapport er det viktig at du gir beskjed om hvorfor, slik at organisasjonen kan utbedre feil/mangler.

Merke årsrapporter som levert uten signatur

Dersom du har behov for å tvinge gjennom en årsrapport, å få satt den til levert uten at noen har signert den kan du lese videre.

Som superbruker har du mulighet til å gå inn på årsrapporten til et lokallag og du kan da trykke på den røde knappen merket med “tving innlevering”. Deretter kan du behandle årsrapport på vanlig måte, men årsrapporten vil mangle signatur (og den vil gjøre et poeng ut av det). Derfor bør den kun brukes til dokumentasjon internt, den er ikke gyldig grunnlag for rapportering opp mot støtteordninger fra Bufdir etc.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *