Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rader som trenger handling

Når dere har lastet opp en medlemsliste via medlemslisteopplasting vil du få en melding i Hypersys som forteller deg status på denne opplasting. I denne artikkelen viser vi hvordan man løser situasjoner som krever handling av et menneske.

Du kan gå rett til denne listen fra e-post/melding. Etter å ha åpnet meldingen, trykker du på “se her” som er ei lenke til behandling av opplasting. Eller du kan finne den fra Hypersys menyen. Da må du først sørge for at du står i organisasjonen som opplasting er knyttet til. Deretter finner du menyvalget: Medlemskap -> Last opp. På høyre hjørnet vil dere være en knapp for tidligere opplastinger. 
Så velger du opplasting som har status krever handling og trykk på detaljer.

Håndtering av medlemmene

Det vil komme opp et vindu med liste som krever handling.

  • Nye medlemmer: Dette er en liste over alle de nye medlemmene i den opplastede listen. Du trenger ikke gjøre noe med disse.
  • Mulige duplikater: Denne siden viser mulige duplikater i filen du lastet opp. Du må velge hva som skal gjøres for disse radene før du kan importere filen.
  • Duplikat: Denne siden viser duplikater i den opplastede filen. Dersom du trykker på Vis detaljer, vil du få mulighet til å manuelt velge hvilke felter som skal skrives til HyperSys. Når du bekrefter vil alle i den opplastede filen bli ansett for å være nyere enn eksisterende data i HyperSys, og vil overskrive disse.
Mulige duplikater

Når listen er håndtert vil medlemmet forsvinne fra denne listen, det er bra. Det betyr at medlemmet er korrekt behandlet og er nå å finne i denne organisasjonens medlemsliste.

Her vil man få opp informasjon med brukere som har ligget tidligere og systemet har funnet noe informasjon som kan være lik med opplastingen. Ved å velge et av brukere som er for den ene medlemmet, kan du på Medlemsdetaljer krysse av hvilke informasjon skal lagres. Om det er ønskelig med nytt medlem, kryss av på Ikke duplikat. Et nytt medlem vil bli opprettet
Etter å ha trykket på Lagre, vil medlemmet flyttes over til Nye medlemmer.

Ved lagring, vil vinduet for medlemmet lukkes og informasjonen lagres. Opplastingen vil ikke skje før Bekreft-knappen er trykket.
Etter å ha gått igjennom opplasting, kan man da trykke på Bekreft for å fullføre opplasting.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *