Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nets og HyperSys

 Nets har solgt store deler av tjenestene sine til Mastercard Payment Services og i den forbindelse regner vi med at de kommer til å gjøre endringer som også vil påvirke oss. Vi oppdaterer informasjonen på hjelpesidene våre etterhvert som vi får høre om de, du kan lese mer på nettsiden til ved å følge linken MasterCard Payment Services  eller kopiere og lime inn denne adressen: https://www.mastercardpaymentservices.com/norway/avtalegiro

MasterCard Payment Services (tidligere Nets også tidligere kalt BBS – Bankenes Betalingssentral) er et sentralt system som brukes av alle banker i Norge. KID/OCR og AvtaleGiro er blant tjenestene som MasterCard Payment Services håndterer, og alle KID- og AvtaleGiro-betalinger går via Nets. For å benytte KID/OCR og AvtaleGiro må organisasjonen ha en avtale med MasterCard Payment Services. I enkelte tilfeller kan det være at banken håndterer denne avtalen, og i så fall er banken kontaktpunkt for å endre på avtalen.

KID-betalinger (OCR-filer)

OCR-filer inneholder alle betalinger med KID som har blitt registrert over en gitt periode (siden siste OCR-fil ble laget). Som regel blir disse filene laget daglig, men det kan variere hvor ofte ny OCR-fil genereres hos MasterCard Payment Services (MPS). Intervallet filen står på kontrakten mellom organisasjonen og Nets, eller mellom organisasjonen og banken hvis banken håndterer OCR-filer.

Trekkfil for AvtaleGiro (DIRREM-filer)

Trekkfilen inneholder alle AvtaleGiro-trekk for en periode (som regel på månedsbasis for faste donasjoner). Dette er en fil som lages av HyperSys, og som skal sendes til Nets eller til banken til organisasjonen. Trekkfilen må i enkelte tilfeller lages manuelt av Unicornis (f.eks. for årlig trekk for kontingent), men kan også opprettes automatisk som en del av automatisk utveksling av filer.

Les mer om hvordan AvtaleGiro-trekk gjennomføres

Automatisk utveklsing av filer

HyperSys kan settes opp til å utveksle OCR- og trekkfiler med Nets. Dette gjør at KID-betalinger og endring på AvtaleGiro-avtaler automatisk blir lest inn i HyperSys, og at AvtaleGiro-trekk automatisk blir gjennomført hos Nets. Trekkfilen inneholder også en felles trekkdato for alle transaksjonene i filen. Dette fungerer som forfallsdato, og er når trekket vil gjennomføres. En AvtaleGiro-transaksjon vil ligge i nettbanken til medlemmet en viss tid før trekket gjennomføres, og kan endres/kanselleres av medlemmet.

Manuell utveklsing av filer

Det er også mulig å bruke manuell utveksling av filer mellom Nets/bank og HyperSys, men dette er frarådet. Hvis organisasjonen ønsker å utveksle filer manuelt gjøres det på følgende måte:

  • OCR-filer lastes ned fra nettbank/Nets og leses inn i HyperSys. Filen lastes opp til HyperSys på Økonomi -> OCR-Håndtering.
  • Trekkfiler må lages manuelt av Unicornis, og må lastes opp i nettbank/sendes til Nets for utføring.

Frister

Det er enkelte frister som er koblet til AvtaleGiro-trekk. Nets stiller krav til at fil for AvtaleGiro-trekk skal være lest inn i deres systemet en viss tid før trekkdato/forfallsdato på filen.

Bankvarsling

Ved å benytte bankvarsling vil bankene sende ut varsling til medlemmet om at det ligger en AvtaleGiro-betaling til forfall. Dette er den enkleste trekkmåten, og medfører ikke ekstra arbeid for organisasjonen.

Fristen for bankvarsling er kl.14.00 siste virkedag i måneden for trekk som skal gjennomføres mellom 15. i påfølgende måned og 14. i måneden etter.

Eksempel: Frist for AvtaleGiro-trekk med forfall mellom 15. august og 14. september er mandag 31. juli klokken 14.00.

Fra dokumentasjonen til MasterCard Payment Services (MPS):

Må være mottatt i MPS innen kl 14:00, siste virkedag i måneden, for betalingskrav med forfallsdato fra og med 15. i førstkommende måned, til og med 14. i påfølgende måned.

Bankene produserer AvtaleGiro informasjon for månedlig distribusjon. Dersom betalingsmottaker ønsker at varsel skal formidles via bank, må betalingskravet være mottatt innen kl 14:00 siste virkedag i måneden før varsel produseres. Alle betalingskrav som har forfallsdato fra og med 15. i førstkommende måned til og med 14. i påfølgende måned, må sendes innen denne tidsfristen

Egenvarsling

Ved å benytte egenvarsling er organisasjonen ansvarlig for å gi beskjed til alle medlemmer som skal trekkes på AvtaleGiro. Til gjengjeld gir dette en kortere frist, slik at man kan benytte egenvarsling hvis det må gjennomføres ekstraordinært trekk eller hvis trekket blir forsinket.

Frist for egenvarsling er  kl.14.00 siste virkedag minst 9 kalenderdager før trekkdato. I tillegg må varsel sendes medlemene minst 7 virkedager før trekkdato.

Fra dokumentasjonen til MasterCard Payment Services (MPS),

Dersom betalingsmottaker selv skal varsle betaler, må betalingskravet være mottatt i MPS på en virkedag innen kl 14:00, 9 kalenderdager før forfallsdato.

Frist for manuell uthenting av trekkfiler

Hvis organisasjonen ikke benytter automatisk utveksling av filer med Nets, eller ønsker å gjennomføre ekstraordinært trekk, må dette bestilles fra Unicornis senest 5 virkedager før filen skal sendes inn. Vi anbefaler å bestille filen en stund før siste frist hos Nets, som gir litt margin hvis filen må endres.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *