Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Personvern- og sikkerhetsinnstillinger

Personvern- og sikkerhetsinnstillinger er siden for å endre på innloggingsnivå og begrensning til Hypersys.

To-faktor-innlogging

Hypersys har mulighet å bruke to-faktor-autentisering med SMS for å logge seg på systemet.

Det er 3 alternativer å velge mellom for to-faktor-innlogging med SMS:

  1. Deaktivert; ingen kan/må bruke to-faktor-autentisering – To-faktor innlogging er slått av. Dette er standardvalget.
  2. Påkrevd for superbrukere, og alle kan velge å aktivere – Dersom en bruker er superbruker, må man gå gjennom to-faktor innlogging. Vanlige brukere/medlem kan logge seg inn uten to-faktor-autentisering og kan velge å aktivere fra brukerprofilen sin.
  3. Påkrevd for personer med tilgang til personinfo, og alle andre kan velge å aktivere – Dersom en bruker har tilgang å se medlemsinformasjon, må man gjennom to-faktor innlogging. Vanlige bruker/medlem kan logge seg inn uten to-faktor-autentisering og kan velge å aktivere fra brukerprofilen sin.

Maksimalt antall innloggingsforsøk

En bruker kan ha maks antall forsøk for å logge seg inn før brukeren blir låst. Antallet kan dere bestemme fra siden. Standard er satt til 10 forsøk.

Dersom brukeren er låst og skal ha tilgang til systemet, må en person med superbrukertilgang gå til profilen for brukeren og låse opp fra kontoinnstillinger under personalia.

Tilgang til å laste ned medlemsliste

Her kan man sette hvem som skal ha tilgang til å laste ned medlemslister. Det er to alternativer; kun superbrukere, eller alle med tilgang til å lese/se medlemslisten. Dersom denne innstillingen er satt til alle med tilgang til å lese/se medlemslisten, kan du stille inn tilgang til å laste ned medlemsliste under konfigurasjon av rolle/verv.

Begrensede kolonner

Her kan du sette kolonner til begrenset. Hvis en kolonne er satt til begrenset er det mulig å styre tilgangen til kolonnen, altså hvilke roller/verv som kan se den informasjonen i lister, og hvem som kan laste ned denne informasjonen.

Å markere en kolonne som begrenset her, har ingen effekt på egenhånd, du må også gi/frata tilgang til begrensede kolonner for verv. Dette gjøres i rolle/vervkonfigurasjon hvor du kan sette både tilgang til å se begrensede kolonner og til å laste ned lister som inneholder begrensede kolonner.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *