Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Direkte påmelding fra arrangement

Denne funksjonen fungerer bare for de som har tilgang til Arrangement med oppdateringstilgang Rolle/Verv og de som har fått tilgang til å administrere det enkelte arrangement som defineres her.

Når du går inn på et arrangement, velger du “Registrer deltakere” i menyen til høyre.

Her får du opp tilgjengelige roller i arrangementet. Her vises alle rolletyper som har avsatt minst én ledig plass. Roller som allerede er fyllt opp vises også.

Du som administrerer har lov til å overstyre dette (f.eks. melde på noen ekstra enn hva det egentlig er satt av plass til uten å måtte redigere rolletypene fra arrangementsiden).

Når du har valgt en rolle får du opp et søkefelt hvor du kan søke opp brukere. Hvem du kan søke opp, styres her av de samme tilgangene som det vanlige søkefeltet.
Når du velger en person, vises mer informasjon (alder, e-postadresse og postadresse), slik at du kan være sikker på at du velger rett person.

Dersom personen ikke oppfyller kravene til påmelding (mangler medlemskap, er for ung eller gammel osv.) vil det vises en advarsel i en gul boks. Denne kan du som administrator velge å ignorere for så å melde på personen. Dersom personen allerede er påmeldt, vil du ikke få lov til å melde denne på, uavhengig av om du er administrator.

Når du melder på en person dukker denne opp i ei liste lengst ned på siden.
Lista tømmes når du oppdaterer siden, men du kan alltid finne alle påmeldte i listeverktøyet til høyre i menyen.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *