Skip to content Skip to footer

Ekstern ID

Ekstern ID gjør det mulig å registrere ekstra «medlemsnumre» for personer i systemet. En ekstern ID gjør det mulig å slå opp brukere i systemet basert på en unik ID fra et annet system, for eksempel ved opplasting av medlemslister som har vært behandlet av en tredjepart.

Kort om ekstern ID

En ekstern ID registreres på unike aktører i HyperSys, som vil si at to aktører i HyperSys ikke kan dele samme ekstern-ID. Ekstern-ID er bygget opp av to deler; et eksternt system og en unik tekst eller unikt tall. I HyperSys er et eksternt system en beskrivelse av en kilde til medlemsinformasjon utenfor HyperSys. Eksempler på eksterne systemer kan være en billettleverandør, en aktør som tilbyr vask/rydding i medlemslister eller kobling til et annet medlemsregister.

Legge til eksternt system

Per i dag er det kun Unicornis som kan legge til informasjon om eksterne systemer i HyperSys.

Legge til ekstern ID

Om HyperSys har blitt satt opp med ett eller flere eksterne systemer kan man legge til ekstern ID direkte på brukere. Dette gjør man på følgende måte:

  1. Gå inn på profilen til medlemmet
  2. Klikk på «Legg til ny» ved siden av «Eksternt medlemsnummer». Dette finnes i boksen med personalia for medlemmet
  3. Velg system og fyll inn ID – MERK: ekstern ID kan ikke være lenger enn 32 tegn
  4. Klikk «Lagre»

Visning av medlemsliste

Hvis HyperSys har blitt satt opp med ett eller flere eksterne systemer vil man få mulighet til å vise kolonnen «Eksternt medlemsnummer» i medlemslisten. I denne kolonnen vil man få den eksterne IDen i «kortform», som vil si kortnavn og ekstern ID slått sammen (se eksempel under).

Opplasting av medlemsliste

Ved opplasting av medlemsliste kan man velge å laste opp med en kolonne for eksternt medlemsnummer.

For å bruke eksternt medlemsnummer ved opplasting av liste må den ekstern IDen og kort-navnet på det eksterne systemet bindes sammen med #.

Eksempel:

  • Kortnavn på eksternt system er «ORG1»
  • Ekstern ID er «123»
  • Det fulle eksterne medlemsnummeret blir «ORG1#123»

Hvis systemet finner en bruker i systemet fra før (basert på medlemsnummer eller eksternt medlemsnummer) vil systemet oppdatere informasjonen som er lagret på personen, som f.eks. adresse og fødselsdato. Dette gjør det enkelt å for eksempel laste opp en medlemsliste fra et arrangement hvor noen av deltakerne allerede er registrert i HyperSys.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.