Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oppsett av e-poststil

HyperSys lar deg sette opp hvordan e-poster skal se ut, fra logo og grafikk på toppen til farger, skrifttyper og mer. Oppsettet gjelder for alle e-poster som sendes fra HyperSys, både automatiske som for eksempel ved innmelding og egenskrevede fra medlemsliste og andre steder.

Hvor kan jeg gjøre endringer på e-poststilen?

Endringer gjør du fra Administrasjon → E-postoppsett. Fra underside her kan du også sette opp verifisering av e-postdomener, som gjør at færre e-poster havner i søppelpost.

Skjermbilde som viser grensesnitt for oppsett av e-poststil

Standard-oppsett

Standard-oppsettet er alltid tilgjengelig, selv etter at du har gjort endringer. Vi har utforma standard-oppsettet til å være rent og ryddig, og lesbart på mobiltelefoner med normal lys stilsett og i mørk-modus (“dark mode”).

Skjermbilde som viser HyperSys sin standardmal for e-poststil

Logo eller toppgrafikk

På toppen av e-posten er det en logo, og det er mulig for underorganisasjoner å ha egen logo eller toppgrafikk definert. Les mer om logo/toppgrafikk i e-poster. Høgda på toppgrafikk/e-postlogo bør vere maks 150 pikslar.

Test alltid e-poster i ulike klienter

E-poster blir vist ulikt på ulike datamaskiner og tjenester. Malen for e-poster vi har laga tar seg godt ut i de mest vanlige e-postklientene som Gmail og Outlook på nett, men det vil alltid være ulike varianter. Vi har prioritert nettleser-baserte e-postklienter, da dette står for flesteparten av brukerene. Bruk “Send test-e-post”-knappen for å sende deg selv eller andre en e-post.

Husk mørkemodus
Stadig flere mobiltelefoner bruker mørkemodus (“dark mode”) hele tida eller når det er mørkt i rommet. Vi anbefaler å alltid teste i vanlig og mørkemodus – noe som er lesbart på ene kan være uleselig på andre. Standard-stilsettet på e-poster tar høyde for dette og tekst vises som standard med svart farge i standardvisning og hvitt i mørkemodus, men om du setter egne farger som for eksempel er veldig mørke, kan e-poster bli ganske lite lesbare om brukeren leser det med svart bakgrunn.

Handlingsknapp

Mange av de automatiske e-postene du får fra HyperSys som for eksempel lenke til å logge inn eller sette nytt passord har en handling som skal utføres. For å framheve dette bruker vi en handlingsknapp (CTA/Call to Action), som kan stilsettes.

Eksempel på stilisert e-post

I eksempelet under har vi endra på alle skrifttypene samt endra farger på bakgrunn på hovedsida og innholdsområdet. Dette er bare for eksempel, vi anbefaler å ikke ha for store kontraster i e-poster som sendes ut.

Bildet viser et eksempel på en stilisert e-post med egenvalgte fonter og farger på de ulike elementene i stilen.
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *