Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kontingent og oppsett

Dette verktøyet er tilgjengelig via menyvalget Medlemskap → Kontingent og oppsett. Merk at mindre det er satt opp til lokale kontingenter er det viktig å ha sentralleddet (den nasjonale organisasjonen) aktiv når dette menyvalget blir brukt.

Kategorier

Medlemskapskategorier

Under Medlemskapskategorier vil du få oversikt over alle medlemskapstypene som er satt opp. Oversikten viser kort hvor mye kontingenten er på, tilgjengeligheten (oppsett) for den typen kontigent og fakturainnstillingene.

Ved å trykke på et av feltene på medlemskapstypen, vil boksen utvide seg til en detaljert side. Å trykke på den utvidede siden vil lukke den igjen. Dermed får du mulighet til endre navn, kontingentsats, standardtekst. Dersom du ønsker å endre standardoppsett for hvordan selve fakturaen ser ut ber vi deg ta kontakt med brukerservice. Dersom du ønsker å endre fakturateksten kan du gjøre det selv ved å trykke på navnet til fakturatekstmalen som er aktivert, dette er teksten som skal stå medlemmets faktura for den aktuelle medlemskapstypen.

For å lese mer om fakturaer i HyperSys kan du følge denne lenken.

Videre får du valg på tilgjengeligheten (oppsett) av kontingenttypen. Her kan du velge om det skal være mulig å melde seg inn via internett og SMS ved å klikke på bryteren til høyre for alternativet. Det er mulig å ha en, begge eller ingen aktive. Dersom ingen av disse er aktive må man manuelt tildele medlemstypen. Dette kan være ved eksempelvis utdeling av æresmedlemskap.

Les mer om SMS-Innmelding her.

Les mer om redigering av innmeldingsskjema her.

Her kan kan du også definere rekkefølgen til kontingentene vises i på innmeldingsskjema, 0 vises nederst og 9 vises øverst. Her kan du også sette aldersgrense for medlemskapstypene. Alder refererer til alderen medlemmet vil være innen utgangen av inneværende år.

Deaktivere medlemskapstype

Dersom du ikke ønsker at en medlemskapstype skal være tilgjengelig lenger, kan den deaktiveres. Det gjøres ved å trykke på den rød knappen “deaktiver” som står nederst på hver medlemskapstype. Dersom man vil se medlemskapstyper som er deaktivert, og eventuelt reaktivere dem, kan man trykke på “vis/skjul skjulte kategorier” som er nederst på siden over medlemskapstyper. Da vil en liste over deaktiverte medlemskapstyper vises, og dersom man trykker på en av disse vil det komme opp et valg om å reaktivere. Dersom medlemskapstypen ikke er brukt kan den permanent fjernes, mens dersom den tidligere har vært aktiv mottaker av medlemskap kan den ikke fjernes permanent.

Opprette ny kategori

Ønsker du å legge til en ny medlemskapstype er det følgende fem trinn du skal følge:

 1. Trykke på blått plusstegn øverst på høyre hjørne og trykke på Ny kategori.
 2. I vinduet skrive Navn og Standardpris.
 3. Sett innstillingene som ønsket
 4. Angi verdi som definerer rekkefølgen kontingentene vises i (0-9 (9 vises øverst)).
 5. Trykke på Lagre.

Globale innstillinger

Globale innstillinger påvirker medlemskapskategorier og kontingenter. Ofte defineres disse av sentralledd i organisasjon.

 • Dersom automatisk tilordning av medlemmer til lokallag er på og om tilordningsregler er definert i din organisasjon, vil alle i systemet bli påvirket av tilordning. Dersom den er av blir medlemmer lagt til i sentralleddet eller fra den valgte organisasjonen brukeren jobber fra. Les mer om automatisk tilordning ved å klikke på denne lenken.
 • Hvis sentral betaling av kontingent er på vil kontingent i sin helhet være rettet til sentralleddet. Dersom den er av kan hele eller deler av kontingenten betales direkte til lokallaget.
 • Dersom lokal innmelding er aktivert kan medlemmet melde seg rett inn i et lokallag. Dersom denne ikke er aktivert gjøres innmeldingen til sentralleddet som standard. Hvordan man blir plassert i lokallag avhenger av hvordan innmeldingsskjemaet er satt opp og hvorvidt automatisk tilordning av lokallag er aktivert.
 • Har du skrudd på at lengste kontingent som passer vil systemet bruke den kontingent med lengst periode. Nye innmeldte etter 1. juli kan ha mulighet å ha medlemskap som gjelder for det året de melder inn og hele året etter. Ca. 1 ½ år. Dersom valget er skrudd av vil systemet bruke standard kontingent, definert av sortering på kontingent.
 • Dersom valget for billigste kontingent er på vil systemet bruke kontingenten som har billigst pris. Dette gjelder ikke kontingenter som er på 0 kr. Dersom valget er av vil systemet bruke standard kontingent, som defineres av sorteringen på kontingent.
 • Valget om at underorganisasjoner kan lage underkontingenter er mest aktuelt for forbund og lar underorganisasjoner kan lage egne underkontingenter for laget sitt. Dersom denne er av bruker underorganisasjonene sentralleddets kontingenter.
 • Dersom valget om  fordeling av innsamlet kontingent er på er fordeling av kontingent til underorganisasjoner er aktiv. Dersom denne er av vil all kontingent betales til sentralleddet. Les mer om Automatisk kontingentfordeling her.
 • Med dette valget aktivt vil medlemmene automatisk settes som “ikke kontaktbar ved utmelding. Når dette ikke er aktivert vil ikke medlemmene settes som «ikke kontaktbar» automatisk ved utmelding. 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *