Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Om donasjon

I HyperSys skiller vi mellom donasjoner og kontingentbetalinger, det mener vi er fornuftig av flere årsaker. Blant annet fordi organisasjoner som mottar statsttøtte for medlemmer vil ikke donasjoner være tellende for å kvalifisere til støtte fra statlige ordninger på samme måte som kontingentinnbetalinger. I mange organisasjoner operer man også med et skille mellom “støttemedlemskap” som gir medlemmet få eller ingen demokratiske rettigheter til medlemmet – man støtter organisasjoner økonomisk gjennom donasjoner og gaver. På den andre siden er det “vanlige medlemmer” som årlig betaler kontingent og har demokratiske rettigheter i organisasjonen, men kan så klart også gi donasjoner.

Derfor fører vi i HyperSys donasjoner på en egen reskontro for hver bruker, fordi det gjør at man enkelt kan skille mellom betalinger som gjelder medlemskap og betalinger som gjelder donasjon. Det er mulig å legge til donasjoner manuelt (på samme måte som kontingentbetaling) og enkelte funksjoner i systemet kan også knyttes til donasjoner (som f.eks. kampanje).

HyperSys støtter følgende måter for mottak av donasjon:

  • Manuell registrering
  • Manuell registrering knyttet til kampanje
  • AvtaleGiro med fast trekk
  • AvtaleGiro med fast trekk knyttet til kampanje
  • KID-innbetaling knyttet til kampanje
  • Overføring fra annen reskontro eller ved å godta overskytende betaling for kontingent som donasjon

Endring i markedsføringsloven

1. januar 2018 ble markedsføringsloven endret. Deler av denne loven påvirker også frivillige organisasjoner, og hvordan frivillige organisasjoner kan sende ut frivillige betalingsønsker til sine medlemmer/givere. Lovendringen (§16 a) fører til at det ikke lenger er lov å sende ut betalingsønske for donasjon (ofte kalt “gavebrev”) som ser ut som et betalingskrav (f.eks. faktura). Dette vil trolig reguleres nærmere med en forskrift som forklarer hvordan slike betalingsønsker bør se ut.

Les lovendringen hos Stortinget

Skatterapport

Personer som donerer mer enn en gitt sum i løpet av et år (500kr i 2018) kan få skattefradrag for de midlene de har donert. HyperSys har støtte for å lage rapporter som kan sendes inn til Skatteetaten for å rapportere inn medlemmer som skal ha skattefradrag.

Les mer om skatterapport

Kampanje

I tillegg til å legge til enkeltdonasjoner kan man også opprette kampanjer for å samle inn donasjoner. En kampanje går over en periode (som regel et par måneder) og gjør det mulig å føre oversikt over hvor mye som blir samlet inn til forskjellige kampanjer. En kampanje kan gjerne knyttes til et konkret formål som medlemmene kan donere penger til.

Les mer om kampanje

Nyttige tips til videre lesning donasjonsrelaterte saker i HyperSys.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *